Vé máy bay Vinh đi Đà Lạt giá rẻ vietjet air khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Vinh đi Đà Lạt

Tra gia vé Vinh đi Đà Lạt jetstar ngày 28/09, giá vé 1 người lớn 1 em bé 49 tháng giá bao nhiêu ? Jetstar không bay Vinh Đà Lạt, chỉ có hãng Vietjet bay chặng này, giá vé ngày 28/09 là 880 ngàn. Giá vé em bé 49 tháng bằng giá vé người lớn.

Tôi đổi tên, đổi ngày và đổi luôn chặng vé máy bay Vinh đi Đà Lạt thì phí  bao nhiêu của vietjet? Chi phí đổi của quý khách bao gồm phí đổi tên 360.000đ, đổi ngày và hành trình phí 360n. Vậy tổng phí đổi là 720.000đ + giá vé chênh lệch.
GIÁ VÉ THÁNG 03 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

600.000 VND

24

690.000 VND

25

760.000 VND

26

630.000 VND

27

900.000 VND

28

770.000 VND

29

720.000 VND

30

580.000 VND

31

880.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

590.000 VND

2

680.000 VND

3

810.000 VND

4

800.000 VND

5

680.000 VND

6

780.000 VND

7

890.000 VND

8

790.000 VND

9

540.000 VND

10

540.000 VND

11

710.000 VND

12

900.000 VND

13

890.000 VND

14

680.000 VND

15

720.000 VND

16

610.000 VND

17

850.000 VND

18

680.000 VND

19

590.000 VND

20

850.000 VND

21

810.000 VND

22

730.000 VND

23

710.000 VND

24

580.000 VND

25

780.000 VND

26

520.000 VND

27

660.000 VND

28

670.000 VND

29

740.000 VND

30

720.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

620.000 VND

2

870.000 VND

3

710.000 VND

4

830.000 VND

5

730.000 VND

6

670.000 VND

7

610.000 VND

8

540.000 VND

9

620.000 VND

10

670.000 VND

11

750.000 VND

12

580.000 VND

13

710.000 VND

14

660.000 VND

15

710.000 VND

16

600.000 VND

17

790.000 VND

18

890.000 VND

19

730.000 VND

20

900.000 VND

21

700.000 VND

22

700.000 VND

23

660.000 VND

24

740.000 VND

25

860.000 VND

26

770.000 VND

27

700.000 VND

28

710.000 VND

29

710.000 VND

30

550.000 VND

31

840.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

840.000 VND

2

720.000 VND

3

840.000 VND

4

750.000 VND

5

600.000 VND

6

600.000 VND

7

870.000 VND

8

650.000 VND

9

650.000 VND

10

710.000 VND

11

820.000 VND

12

880.000 VND

13

510.000 VND

14

600.000 VND

15

700.000 VND

16

710.000 VND

17

780.000 VND

18

560.000 VND

19

580.000 VND

20

650.000 VND

21

870.000 VND

22

590.000 VND

23

620.000 VND

24

640.000 VND

25

840.000 VND

26

780.000 VND

27

860.000 VND

28

890.000 VND

29

550.000 VND

30

540.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,530.000 VND

2

1,780.000 VND

3

1,680.000 VND

4

1,620.000 VND

5

1,760.000 VND

6

1,550.000 VND

7

1,610.000 VND

8

1,670.000 VND

9

1,470.000 VND

10

1,590.000 VND

11

1,760.000 VND

12

1,670.000 VND

13

1,740.000 VND

14

1,700.000 VND

15

1,740.000 VND

16

1,630.000 VND

17

1,590.000 VND

18

1,480.000 VND

19

1,660.000 VND

20

1,430.000 VND

21

1,660.000 VND

22

1,550.000 VND

23

1,410.000 VND

24

1,800.000 VND

25

1,430.000 VND

26

1,490.000 VND

27

1,670.000 VND

28

1,710.000 VND

29

1,610.000 VND

30

1,590.000 VND

31

1,550.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,430.000 VND

2

1,430.000 VND

3

1,600.000 VND

4

1,400.000 VND

5

1,510.000 VND

6

1,400.000 VND

7

1,320.000 VND

8

1,280.000 VND

9

1,500.000 VND

10

1,510.000 VND

11

1,290.000 VND

12

1,540.000 VND

13

1,580.000 VND

14

1,400.000 VND

15

1,520.000 VND

16

1,380.000 VND

17

1,480.000 VND

18

1,250.000 VND

19

1,290.000 VND

20

1,500.000 VND

21

1,490.000 VND

22

1,250.000 VND

23

1,520.000 VND

24

1,330.000 VND

25

1,430.000 VND

26

1,400.000 VND

27

1,420.000 VND

28

1,510.000 VND

29

1,500.000 VND

30

1,560.000 VND

31

1,260.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

860.000 VND

2

640.000 VND

3

710.000 VND

4

750.000 VND

5

720.000 VND

6

720.000 VND

7

650.000 VND

8

890.000 VND

9

860.000 VND

10

820.000 VND

11

640.000 VND

12

810.000 VND

13

830.000 VND

14

660.000 VND

15

530.000 VND

16

520.000 VND

17

650.000 VND

18

500.000 VND

19

890.000 VND

20

570.000 VND

21

890.000 VND

22

580.000 VND

23

540.000 VND

24

530.000 VND

25

790.000 VND

26

660.000 VND

27

590.000 VND

28

570.000 VND

29

790.000 VND

30

810.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

540.000 VND

2

810.000 VND

3

600.000 VND

4

650.000 VND

5

670.000 VND

6

790.000 VND

7

610.000 VND

8

810.000 VND

9

540.000 VND

10

640.000 VND

11

790.000 VND

12

850.000 VND

13

880.000 VND

14

500.000 VND

15

740.000 VND

16

680.000 VND

17

740.000 VND

18

570.000 VND

19

510.000 VND

20

520.000 VND

21

530.000 VND

22

840.000 VND

23

780.000 VND

24

790.000 VND

25

680.000 VND

26

740.000 VND

27

830.000 VND

28

540.000 VND

29

710.000 VND

30

670.000 VND

31

850.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

840.000 VND

2

550.000 VND

3

630.000 VND

4

720.000 VND

5

740.000 VND

6

570.000 VND

7

900.000 VND

8

520.000 VND

9

770.000 VND

10

810.000 VND

11

760.000 VND

12

800.000 VND

13

650.000 VND

14

840.000 VND

15

660.000 VND

16

780.000 VND

17

580.000 VND

18

600.000 VND

19

900.000 VND

20

870.000 VND

21

670.000 VND

22

510.000 VND

23

880.000 VND

24

550.000 VND

25

720.000 VND

26

860.000 VND

27

710.000 VND

28

870.000 VND

29

860.000 VND

30

790.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

700.000 VND

2

700.000 VND

3

600.000 VND

4

600.000 VND

5

720.000 VND

6

830.000 VND

7

600.000 VND

8

660.000 VND

9

870.000 VND

10

840.000 VND

11

680.000 VND

12

770.000 VND

13

640.000 VND

14

840.000 VND

15

650.000 VND

16

710.000 VND

17

900.000 VND

18

750.000 VND

19

810.000 VND

20

700.000 VND

21

520.000 VND

22

610.000 VND

23

570.000 VND

24

710.000 VND

25

580.000 VND

26

740.000 VND

27

530.000 VND

28

740.000 VND

29

840.000 VND

30

770.000 VND

31

510.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,150.000 VND

2

2,180.000 VND

3

2,210.000 VND

4

2,350.000 VND

5

2,210.000 VND

6

2,140.000 VND

7

2,490.000 VND

8

2,190.000 VND

9

2,250.000 VND

10

2,440.000 VND

11

2,120.000 VND

12

2,190.000 VND

13

2,240.000 VND

14

2,140.000 VND

15

2,230.000 VND

16

2,190.000 VND

17

2,160.000 VND

18

2,180.000 VND

19

2,260.000 VND

20

2,180.000 VND

21

2,290.000 VND

22

2,180.000 VND

23

2,320.000 VND

24

2,470.000 VND

25

2,430.000 VND

26

2,460.000 VND

27

2,380.000 VND

28

2,310.000 VND

29

2,180.000 VND

30

2,130.000 VND

31

2,390.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,900.000 VND

2

2,790.000 VND

3

2,620.000 VND

4

2,500.000 VND

5

2,810.000 VND

6

2,810.000 VND

7

2,870.000 VND

8

2,670.000 VND

9

2,610.000 VND

10

2,750.000 VND

11

2,550.000 VND

12

2,630.000 VND

13

2,650.000 VND

14

2,600.000 VND

15

2,520.000 VND

16

2,800.000 VND

17

2,840.000 VND

18

2,600.000 VND

19

2,730.000 VND

20

2,750.000 VND

21

2,800.000 VND

22

2,640.000 VND

23

2,800.000 VND

24

2,710.000 VND

25

2,510.000 VND

26

2,590.000 VND

27

2,700.000 VND

28

2,810.000 VND

29

2,530.000 VND

Em bé 1 tháng tuổi mang giấy tờ gì? Em bé 1 tháng tuổi có thể sử dụng giấy khai sinh (nếu có) hoặc giấy chứng sinh. Tôi có thể lấy vé ở Vinh không , hay lấy bằng cách nào: Bạn ở xa thanh toán bằng cách chuyển khoản, sau khi đại lý xác nhận thanh toán hoàn tất sẽ gửi cho chị 1 vé điện tử qua email hoặc tin nhắn điện thoại cho chị..

Vé máy bay Vinh đi Đà Lạt giá rẻ vietjet air
 
Tôi mua 10 vé, thanh toán trước 50%, đến này bay thanh toán phân còn lại được chứ. Quý khách phải thanh toán 100% phí vé mới có thể lấy được vé máy bay. Đặt trên 10 vé đại lý vemaybaylyhai.com.vn sẽ giảm giá vé cho quý khách.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ