Vé máy bay Vinh đi Đà Lạt giá rẻ vietjet air khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Vinh đi Đà Lạt

Tra gia vé Vinh đi Đà Lạt jetstar ngày 28/09, giá vé 1 người lớn 1 em bé 49 tháng giá bao nhiêu ? Jetstar không bay Vinh Đà Lạt, chỉ có hãng Vietjet bay chặng này, giá vé ngày 28/09 là 880 ngàn. Giá vé em bé 49 tháng bằng giá vé người lớn.

Tôi đổi tên, đổi ngày và đổi luôn chặng vé máy bay Vinh đi Đà Lạt thì phí  bao nhiêu của vietjet? Chi phí đổi của quý khách bao gồm phí đổi tên 360.000đ, đổi ngày và hành trình phí 360n. Vậy tổng phí đổi là 720.000đ + giá vé chênh lệch.
GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

560.000 VND

16

880.000 VND

17

810.000 VND

18

690.000 VND

19

530.000 VND

20

800.000 VND

21

770.000 VND

22

820.000 VND

23

570.000 VND

24

820.000 VND

25

570.000 VND

26

560.000 VND

27

860.000 VND

28

740.000 VND

29

740.000 VND

30

680.000 VND

31

760.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,320.000 VND

2

2,430.000 VND

3

2,480.000 VND

4

2,130.000 VND

5

2,190.000 VND

6

2,400.000 VND

7

2,400.000 VND

8

2,270.000 VND

9

2,260.000 VND

10

2,420.000 VND

11

2,410.000 VND

12

2,180.000 VND

13

2,480.000 VND

14

2,380.000 VND

15

2,330.000 VND

16

2,420.000 VND

17

2,410.000 VND

18

2,160.000 VND

19

2,300.000 VND

20

2,260.000 VND

21

2,490.000 VND

22

2,400.000 VND

23

2,140.000 VND

24

2,200.000 VND

25

2,410.000 VND

26

2,120.000 VND

27

2,400.000 VND

28

2,470.000 VND

29

2,120.000 VND

30

2,140.000 VND

31

2,490.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,790.000 VND

2

2,690.000 VND

3

2,680.000 VND

4

2,550.000 VND

5

2,790.000 VND

6

2,510.000 VND

7

2,820.000 VND

8

2,750.000 VND

9

2,750.000 VND

10

2,530.000 VND

11

2,880.000 VND

12

2,870.000 VND

13

2,710.000 VND

14

2,700.000 VND

15

2,740.000 VND

16

2,690.000 VND

17

2,580.000 VND

18

2,590.000 VND

19

2,880.000 VND

20

2,710.000 VND

21

2,670.000 VND

22

2,560.000 VND

23

2,770.000 VND

24

2,600.000 VND

25

2,570.000 VND

26

2,890.000 VND

27

2,570.000 VND

28

2,900.000 VND

29

2,850.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,120.000 VND

2

2,380.000 VND

3

2,330.000 VND

4

2,300.000 VND

5

2,320.000 VND

6

2,150.000 VND

7

2,150.000 VND

8

2,350.000 VND

9

2,000.000 VND

10

2,110.000 VND

11

2,350.000 VND

12

2,240.000 VND

13

2,230.000 VND

14

2,300.000 VND

15

2,180.000 VND

16

2,020.000 VND

17

2,040.000 VND

18

2,210.000 VND

19

2,050.000 VND

20

2,380.000 VND

21

2,380.000 VND

22

2,100.000 VND

23

2,040.000 VND

24

2,340.000 VND

25

2,270.000 VND

26

2,150.000 VND

27

2,230.000 VND

28

2,150.000 VND

29

2,300.000 VND

30

2,280.000 VND

31

2,300.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

880.000 VND

2

790.000 VND

3

810.000 VND

4

790.000 VND

5

810.000 VND

6

510.000 VND

7

500.000 VND

8

560.000 VND

9

590.000 VND

10

890.000 VND

11

640.000 VND

12

730.000 VND

13

770.000 VND

14

850.000 VND

15

700.000 VND

16

550.000 VND

17

680.000 VND

18

860.000 VND

19

790.000 VND

20

870.000 VND

21

620.000 VND

22

700.000 VND

23

540.000 VND

24

560.000 VND

25

690.000 VND

26

870.000 VND

27

760.000 VND

28

720.000 VND

29

820.000 VND

30

780.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

510.000 VND

2

790.000 VND

3

780.000 VND

4

780.000 VND

5

590.000 VND

6

860.000 VND

7

740.000 VND

8

830.000 VND

9

520.000 VND

10

510.000 VND

11

530.000 VND

12

630.000 VND

13

670.000 VND

14

520.000 VND

15

620.000 VND

16

700.000 VND

17

740.000 VND

18

830.000 VND

19

830.000 VND

20

780.000 VND

21

560.000 VND

22

730.000 VND

23

500.000 VND

24

680.000 VND

25

640.000 VND

26

730.000 VND

27

670.000 VND

28

550.000 VND

29

820.000 VND

30

530.000 VND

31

880.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

670.000 VND

2

830.000 VND

3

830.000 VND

4

800.000 VND

5

780.000 VND

6

540.000 VND

7

770.000 VND

8

760.000 VND

9

570.000 VND

10

750.000 VND

11

660.000 VND

12

760.000 VND

13

870.000 VND

14

790.000 VND

15

720.000 VND

16

740.000 VND

17

580.000 VND

18

580.000 VND

19

520.000 VND

20

710.000 VND

21

850.000 VND

22

510.000 VND

23

800.000 VND

24

780.000 VND

25

770.000 VND

26

760.000 VND

27

650.000 VND

28

750.000 VND

29

800.000 VND

30

610.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

510.000 VND

2

600.000 VND

3

610.000 VND

4

600.000 VND

5

670.000 VND

6

530.000 VND

7

670.000 VND

8

840.000 VND

9

820.000 VND

10

530.000 VND

11

840.000 VND

12

730.000 VND

13

520.000 VND

14

700.000 VND

15

720.000 VND

16

540.000 VND

17

760.000 VND

18

820.000 VND

19

820.000 VND

20

590.000 VND

21

830.000 VND

22

700.000 VND

23

670.000 VND

24

660.000 VND

25

860.000 VND

26

780.000 VND

27

590.000 VND

28

890.000 VND

29

690.000 VND

30

520.000 VND

31

600.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

750.000 VND

2

700.000 VND

3

820.000 VND

4

690.000 VND

5

710.000 VND

6

640.000 VND

7

710.000 VND

8

650.000 VND

9

900.000 VND

10

660.000 VND

11

500.000 VND

12

890.000 VND

13

850.000 VND

14

680.000 VND

15

690.000 VND

16

530.000 VND

17

740.000 VND

18

710.000 VND

19

850.000 VND

20

670.000 VND

21

620.000 VND

22

660.000 VND

23

720.000 VND

24

800.000 VND

25

510.000 VND

26

590.000 VND

27

800.000 VND

28

510.000 VND

29

750.000 VND

30

730.000 VND

31

570.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

580.000 VND

2

590.000 VND

3

570.000 VND

4

790.000 VND

5

700.000 VND

6

650.000 VND

7

840.000 VND

8

770.000 VND

9

680.000 VND

10

790.000 VND

11

800.000 VND

12

840.000 VND

13

540.000 VND

14

590.000 VND

15

720.000 VND

16

620.000 VND

17

570.000 VND

18

690.000 VND

19

760.000 VND

20

880.000 VND

21

580.000 VND

22

510.000 VND

23

610.000 VND

24

750.000 VND

25

660.000 VND

26

660.000 VND

27

830.000 VND

28

860.000 VND

29

780.000 VND

30

740.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

710.000 VND

2

500.000 VND

3

680.000 VND

4

530.000 VND

5

760.000 VND

6

590.000 VND

7

650.000 VND

8

860.000 VND

9

880.000 VND

10

640.000 VND

11

850.000 VND

12

680.000 VND

13

900.000 VND

14

760.000 VND

15

690.000 VND

16

880.000 VND

17

560.000 VND

18

790.000 VND

19

670.000 VND

20

770.000 VND

21

830.000 VND

22

870.000 VND

23

560.000 VND

24

830.000 VND

25

640.000 VND

26

670.000 VND

27

870.000 VND

28

880.000 VND

29

590.000 VND

30

740.000 VND

31

830.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

790.000 VND

2

690.000 VND

3

720.000 VND

4

590.000 VND

5

880.000 VND

6

550.000 VND

7

580.000 VND

8

770.000 VND

9

650.000 VND

10

580.000 VND

11

590.000 VND

12

770.000 VND

13

500.000 VND

14

800.000 VND

15

740.000 VND

16

550.000 VND

17

720.000 VND

18

800.000 VND

19

700.000 VND

20

640.000 VND

21

890.000 VND

22

630.000 VND

23

800.000 VND

24

580.000 VND

25

510.000 VND

26

860.000 VND

27

700.000 VND

28

670.000 VND

29

680.000 VND

30

540.000 VND

Em bé 1 tháng tuổi mang giấy tờ gì? Em bé 1 tháng tuổi có thể sử dụng giấy khai sinh (nếu có) hoặc giấy chứng sinh. Tôi có thể lấy vé ở Vinh không , hay lấy bằng cách nào: Bạn ở xa thanh toán bằng cách chuyển khoản, sau khi đại lý xác nhận thanh toán hoàn tất sẽ gửi cho chị 1 vé điện tử qua email hoặc tin nhắn điện thoại cho chị..

Vé máy bay Vinh đi Đà Lạt giá rẻ vietjet air
 
Tôi mua 10 vé, thanh toán trước 50%, đến này bay thanh toán phân còn lại được chứ. Quý khách phải thanh toán 100% phí vé mới có thể lấy được vé máy bay. Đặt trên 10 vé đại lý vemaybaylyhai.com.vn sẽ giảm giá vé cho quý khách.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ