Vé máy bay Vinh đi Đà Lạt giá rẻ vietjet air khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Vinh đi Đà Lạt

Tra gia vé Vinh đi Đà Lạt jetstar ngày 28/09, giá vé 1 người lớn 1 em bé 49 tháng giá bao nhiêu ? Jetstar không bay Vinh Đà Lạt, chỉ có hãng Vietjet bay chặng này, giá vé ngày 28/09 là 880 ngàn. Giá vé em bé 49 tháng bằng giá vé người lớn.

Tôi đổi tên, đổi ngày và đổi luôn chặng vé máy bay Vinh đi Đà Lạt thì phí  bao nhiêu của vietjet? Chi phí đổi của quý khách bao gồm phí đổi tên 360.000đ, đổi ngày và hành trình phí 360n. Vậy tổng phí đổi là 720.000đ + giá vé chênh lệch.
GIÁ VÉ THÁNG 05 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

870.000 VND

25

680.000 VND

26

710.000 VND

27

710.000 VND

28

780.000 VND

29

540.000 VND

30

890.000 VND

31

680.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

850.000 VND

2

600.000 VND

3

880.000 VND

4

820.000 VND

5

830.000 VND

6

530.000 VND

7

890.000 VND

8

590.000 VND

9

660.000 VND

10

660.000 VND

11

840.000 VND

12

830.000 VND

13

570.000 VND

14

810.000 VND

15

760.000 VND

16

800.000 VND

17

700.000 VND

18

780.000 VND

19

870.000 VND

20

850.000 VND

21

610.000 VND

22

640.000 VND

23

820.000 VND

24

570.000 VND

25

590.000 VND

26

540.000 VND

27

690.000 VND

28

750.000 VND

29

850.000 VND

30

820.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,650.000 VND

2

1,410.000 VND

3

1,610.000 VND

4

1,620.000 VND

5

1,490.000 VND

6

1,470.000 VND

7

1,540.000 VND

8

1,710.000 VND

9

1,430.000 VND

10

1,530.000 VND

11

1,600.000 VND

12

1,560.000 VND

13

1,540.000 VND

14

1,640.000 VND

15

1,570.000 VND

16

1,690.000 VND

17

1,770.000 VND

18

1,470.000 VND

19

1,590.000 VND

20

1,750.000 VND

21

1,460.000 VND

22

1,480.000 VND

23

1,630.000 VND

24

1,660.000 VND

25

1,750.000 VND

26

1,790.000 VND

27

1,560.000 VND

28

1,540.000 VND

29

1,550.000 VND

30

1,790.000 VND

31

1,540.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,550.000 VND

2

1,380.000 VND

3

1,490.000 VND

4

1,520.000 VND

5

1,450.000 VND

6

1,470.000 VND

7

1,390.000 VND

8

1,510.000 VND

9

1,560.000 VND

10

1,240.000 VND

11

1,220.000 VND

12

1,290.000 VND

13

1,300.000 VND

14

1,330.000 VND

15

1,370.000 VND

16

1,570.000 VND

17

1,580.000 VND

18

1,340.000 VND

19

1,330.000 VND

20

1,310.000 VND

21

1,240.000 VND

22

1,510.000 VND

23

1,270.000 VND

24

1,470.000 VND

25

1,290.000 VND

26

1,580.000 VND

27

1,310.000 VND

28

1,460.000 VND

29

1,510.000 VND

30

1,510.000 VND

31

1,460.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

690.000 VND

2

530.000 VND

3

610.000 VND

4

880.000 VND

5

640.000 VND

6

680.000 VND

7

740.000 VND

8

780.000 VND

9

780.000 VND

10

520.000 VND

11

580.000 VND

12

820.000 VND

13

850.000 VND

14

830.000 VND

15

800.000 VND

16

630.000 VND

17

530.000 VND

18

510.000 VND

19

820.000 VND

20

850.000 VND

21

890.000 VND

22

620.000 VND

23

880.000 VND

24

840.000 VND

25

860.000 VND

26

620.000 VND

27

600.000 VND

28

870.000 VND

29

760.000 VND

30

800.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

590.000 VND

2

750.000 VND

3

690.000 VND

4

750.000 VND

5

730.000 VND

6

670.000 VND

7

830.000 VND

8

560.000 VND

9

780.000 VND

10

660.000 VND

11

860.000 VND

12

780.000 VND

13

810.000 VND

14

600.000 VND

15

650.000 VND

16

840.000 VND

17

520.000 VND

18

860.000 VND

19

530.000 VND

20

820.000 VND

21

500.000 VND

22

590.000 VND

23

880.000 VND

24

730.000 VND

25

650.000 VND

26

610.000 VND

27

770.000 VND

28

660.000 VND

29

740.000 VND

30

860.000 VND

31

760.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

730.000 VND

2

580.000 VND

3

600.000 VND

4

890.000 VND

5

880.000 VND

6

600.000 VND

7

810.000 VND

8

720.000 VND

9

840.000 VND

10

640.000 VND

11

570.000 VND

12

530.000 VND

13

690.000 VND

14

600.000 VND

15

760.000 VND

16

540.000 VND

17

750.000 VND

18

760.000 VND

19

730.000 VND

20

860.000 VND

21

740.000 VND

22

790.000 VND

23

650.000 VND

24

800.000 VND

25

580.000 VND

26

640.000 VND

27

530.000 VND

28

890.000 VND

29

540.000 VND

30

860.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

550.000 VND

2

880.000 VND

3

620.000 VND

4

750.000 VND

5

600.000 VND

6

670.000 VND

7

780.000 VND

8

590.000 VND

9

660.000 VND

10

620.000 VND

11

510.000 VND

12

880.000 VND

13

530.000 VND

14

760.000 VND

15

550.000 VND

16

870.000 VND

17

730.000 VND

18

510.000 VND

19

700.000 VND

20

800.000 VND

21

580.000 VND

22

730.000 VND

23

620.000 VND

24

880.000 VND

25

800.000 VND

26

610.000 VND

27

860.000 VND

28

860.000 VND

29

560.000 VND

30

550.000 VND

31

540.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,320.000 VND

2

2,470.000 VND

3

2,310.000 VND

4

2,200.000 VND

5

2,170.000 VND

6

2,270.000 VND

7

2,230.000 VND

8

2,310.000 VND

9

2,260.000 VND

10

2,310.000 VND

11

2,120.000 VND

12

2,460.000 VND

13

2,250.000 VND

14

2,290.000 VND

15

2,240.000 VND

16

2,330.000 VND

17

2,200.000 VND

18

2,290.000 VND

19

2,470.000 VND

20

2,120.000 VND

21

2,160.000 VND

22

2,430.000 VND

23

2,190.000 VND

24

2,410.000 VND

25

2,350.000 VND

26

2,220.000 VND

27

2,390.000 VND

28

2,330.000 VND

29

2,210.000 VND

30

2,350.000 VND

31

2,350.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,710.000 VND

2

2,770.000 VND

3

2,770.000 VND

4

2,790.000 VND

5

2,780.000 VND

6

2,590.000 VND

7

2,640.000 VND

8

2,850.000 VND

9

2,520.000 VND

10

2,680.000 VND

11

2,550.000 VND

12

2,730.000 VND

13

2,620.000 VND

14

2,810.000 VND

15

2,680.000 VND

16

2,540.000 VND

17

2,620.000 VND

18

2,880.000 VND

19

2,650.000 VND

20

2,770.000 VND

21

2,720.000 VND

22

2,740.000 VND

23

2,630.000 VND

24

2,520.000 VND

25

2,880.000 VND

26

2,790.000 VND

27

2,770.000 VND

28

2,830.000 VND

29

2,550.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,350.000 VND

2

2,400.000 VND

3

2,220.000 VND

4

2,290.000 VND

5

2,100.000 VND

6

2,080.000 VND

7

2,080.000 VND

8

2,330.000 VND

9

2,260.000 VND

10

2,110.000 VND

11

2,200.000 VND

12

2,070.000 VND

13

2,130.000 VND

14

2,210.000 VND

15

2,320.000 VND

16

2,290.000 VND

17

2,100.000 VND

18

2,260.000 VND

19

2,000.000 VND

20

2,130.000 VND

21

2,190.000 VND

22

2,070.000 VND

23

2,090.000 VND

24

2,190.000 VND

25

2,050.000 VND

26

2,220.000 VND

27

2,390.000 VND

28

2,340.000 VND

29

2,230.000 VND

30

2,170.000 VND

31

2,010.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

520.000 VND

2

840.000 VND

3

530.000 VND

4

520.000 VND

5

540.000 VND

6

850.000 VND

7

590.000 VND

8

600.000 VND

9

890.000 VND

10

680.000 VND

11

500.000 VND

12

600.000 VND

13

790.000 VND

14

590.000 VND

15

570.000 VND

16

610.000 VND

17

710.000 VND

18

870.000 VND

19

890.000 VND

20

890.000 VND

21

710.000 VND

22

630.000 VND

23

880.000 VND

24

680.000 VND

25

890.000 VND

26

690.000 VND

27

630.000 VND

28

830.000 VND

29

710.000 VND

30

580.000 VND

Em bé 1 tháng tuổi mang giấy tờ gì? Em bé 1 tháng tuổi có thể sử dụng giấy khai sinh (nếu có) hoặc giấy chứng sinh. Tôi có thể lấy vé ở Vinh không , hay lấy bằng cách nào: Bạn ở xa thanh toán bằng cách chuyển khoản, sau khi đại lý xác nhận thanh toán hoàn tất sẽ gửi cho chị 1 vé điện tử qua email hoặc tin nhắn điện thoại cho chị..

Vé máy bay Vinh đi Đà Lạt giá rẻ vietjet air
 
Tôi mua 10 vé, thanh toán trước 50%, đến này bay thanh toán phân còn lại được chứ. Quý khách phải thanh toán 100% phí vé mới có thể lấy được vé máy bay. Đặt trên 10 vé đại lý vemaybaylyhai.com.vn sẽ giảm giá vé cho quý khách.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ