Vé máy bay Vinh đi Hà Nội giá rẻ vietnam airlines khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Vinh đi Hà Nội

+ Hãng nào bay từ Vinh đi Hà Nội, giá vé máy bay thấp nhất bao nhiêu, nếu tôi đi thương gia vé bao nhiêu? chỉ có hãng vietnam airline bay, giá thấp nhất 800n, vé thương gia 2tr250n.

+ Tôi đặt vé cho bạn tôi là người nước ngoài, khi bay Vinh đi Hà Nội cần những thủ tục gì? người nước ngoài chỉ cần xuất trình hộ chiếu khi làm thủ tục chuyến bay.

+ Tôi ra sân bay làm thủ tục nhưng CMND của tôi bị mờ, đại lý có cách nào giúp tôi không? Trường hợp CMND bị mờ ảnh hoặc tên không thể làm thủ tục được, Bạn có thể sử dụng bằng lái xe thay cho CMND.
GIÁ VÉ THÁNG 03 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

690.000 VND

24

490.000 VND

25

510.000 VND

26

550.000 VND

27

750.000 VND

28

650.000 VND

29

700.000 VND

30

810.000 VND

31

750.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

900.000 VND

2

860.000 VND

3

870.000 VND

4

760.000 VND

5

650.000 VND

6

540.000 VND

7

620.000 VND

8

850.000 VND

9

510.000 VND

10

610.000 VND

11

520.000 VND

12

520.000 VND

13

800.000 VND

14

890.000 VND

15

460.000 VND

16

830.000 VND

17

570.000 VND

18

510.000 VND

19

710.000 VND

20

770.000 VND

21

880.000 VND

22

730.000 VND

23

730.000 VND

24

800.000 VND

25

680.000 VND

26

490.000 VND

27

520.000 VND

28

560.000 VND

29

880.000 VND

30

680.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

850.000 VND

2

450.000 VND

3

510.000 VND

4

600.000 VND

5

880.000 VND

6

780.000 VND

7

880.000 VND

8

540.000 VND

9

840.000 VND

10

590.000 VND

11

510.000 VND

12

470.000 VND

13

740.000 VND

14

550.000 VND

15

690.000 VND

16

720.000 VND

17

490.000 VND

18

710.000 VND

19

790.000 VND

20

870.000 VND

21

880.000 VND

22

710.000 VND

23

460.000 VND

24

660.000 VND

25

800.000 VND

26

570.000 VND

27

530.000 VND

28

540.000 VND

29

730.000 VND

30

650.000 VND

31

510.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

710.000 VND

2

750.000 VND

3

660.000 VND

4

480.000 VND

5

490.000 VND

6

480.000 VND

7

880.000 VND

8

660.000 VND

9

890.000 VND

10

540.000 VND

11

520.000 VND

12

700.000 VND

13

550.000 VND

14

790.000 VND

15

600.000 VND

16

780.000 VND

17

510.000 VND

18

490.000 VND

19

810.000 VND

20

890.000 VND

21

540.000 VND

22

710.000 VND

23

500.000 VND

24

710.000 VND

25

580.000 VND

26

590.000 VND

27

530.000 VND

28

800.000 VND

29

470.000 VND

30

490.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,540.000 VND

2

1,490.000 VND

3

1,440.000 VND

4

1,420.000 VND

5

1,600.000 VND

6

1,750.000 VND

7

1,420.000 VND

8

1,760.000 VND

9

1,580.000 VND

10

1,510.000 VND

11

1,460.000 VND

12

1,460.000 VND

13

1,590.000 VND

14

1,720.000 VND

15

1,610.000 VND

16

1,790.000 VND

17

1,670.000 VND

18

1,600.000 VND

19

1,660.000 VND

20

1,760.000 VND

21

1,720.000 VND

22

1,800.000 VND

23

1,460.000 VND

24

1,460.000 VND

25

1,510.000 VND

26

1,600.000 VND

27

1,470.000 VND

28

1,360.000 VND

29

1,730.000 VND

30

1,520.000 VND

31

1,690.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,340.000 VND

2

1,450.000 VND

3

1,320.000 VND

4

1,460.000 VND

5

1,410.000 VND

6

1,180.000 VND

7

1,370.000 VND

8

1,350.000 VND

9

1,180.000 VND

10

1,300.000 VND

11

1,340.000 VND

12

1,350.000 VND

13

1,320.000 VND

14

1,290.000 VND

15

1,460.000 VND

16

1,210.000 VND

17

1,390.000 VND

18

1,190.000 VND

19

1,210.000 VND

20

1,230.000 VND

21

1,270.000 VND

22

1,270.000 VND

23

1,410.000 VND

24

1,370.000 VND

25

1,390.000 VND

26

1,280.000 VND

27

1,330.000 VND

28

1,330.000 VND

29

1,160.000 VND

30

1,400.000 VND

31

1,500.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

820.000 VND

2

670.000 VND

3

540.000 VND

4

740.000 VND

5

590.000 VND

6

730.000 VND

7

750.000 VND

8

590.000 VND

9

830.000 VND

10

880.000 VND

11

820.000 VND

12

830.000 VND

13

520.000 VND

14

880.000 VND

15

710.000 VND

16

630.000 VND

17

450.000 VND

18

570.000 VND

19

670.000 VND

20

710.000 VND

21

830.000 VND

22

630.000 VND

23

630.000 VND

24

730.000 VND

25

720.000 VND

26

620.000 VND

27

880.000 VND

28

740.000 VND

29

490.000 VND

30

820.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

580.000 VND

2

470.000 VND

3

490.000 VND

4

680.000 VND

5

560.000 VND

6

630.000 VND

7

590.000 VND

8

700.000 VND

9

690.000 VND

10

880.000 VND

11

800.000 VND

12

690.000 VND

13

700.000 VND

14

830.000 VND

15

800.000 VND

16

590.000 VND

17

840.000 VND

18

620.000 VND

19

750.000 VND

20

700.000 VND

21

890.000 VND

22

890.000 VND

23

800.000 VND

24

900.000 VND

25

780.000 VND

26

650.000 VND

27

590.000 VND

28

560.000 VND

29

530.000 VND

30

680.000 VND

31

780.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

900.000 VND

2

530.000 VND

3

700.000 VND

4

560.000 VND

5

790.000 VND

6

480.000 VND

7

680.000 VND

8

570.000 VND

9

510.000 VND

10

660.000 VND

11

690.000 VND

12

700.000 VND

13

740.000 VND

14

840.000 VND

15

750.000 VND

16

890.000 VND

17

540.000 VND

18

460.000 VND

19

890.000 VND

20

830.000 VND

21

680.000 VND

22

650.000 VND

23

780.000 VND

24

690.000 VND

25

780.000 VND

26

640.000 VND

27

800.000 VND

28

470.000 VND

29

770.000 VND

30

700.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

680.000 VND

2

460.000 VND

3

750.000 VND

4

650.000 VND

5

590.000 VND

6

610.000 VND

7

540.000 VND

8

830.000 VND

9

680.000 VND

10

810.000 VND

11

620.000 VND

12

690.000 VND

13

540.000 VND

14

700.000 VND

15

670.000 VND

16

570.000 VND

17

730.000 VND

18

760.000 VND

19

600.000 VND

20

860.000 VND

21

650.000 VND

22

660.000 VND

23

470.000 VND

24

710.000 VND

25

750.000 VND

26

820.000 VND

27

720.000 VND

28

520.000 VND

29

870.000 VND

30

770.000 VND

31

820.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,230.000 VND

2

2,170.000 VND

3

2,380.000 VND

4

2,160.000 VND

5

2,150.000 VND

6

2,460.000 VND

7

2,200.000 VND

8

2,490.000 VND

9

2,290.000 VND

10

2,170.000 VND

11

2,340.000 VND

12

2,370.000 VND

13

2,350.000 VND

14

2,290.000 VND

15

2,080.000 VND

16

2,210.000 VND

17

2,410.000 VND

18

2,310.000 VND

19

2,140.000 VND

20

2,140.000 VND

21

2,270.000 VND

22

2,090.000 VND

23

2,080.000 VND

24

2,370.000 VND

25

2,360.000 VND

26

2,480.000 VND

27

2,430.000 VND

28

2,110.000 VND

29

2,190.000 VND

30

2,440.000 VND

31

2,050.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,830.000 VND

2

2,830.000 VND

3

2,610.000 VND

4

2,550.000 VND

5

2,650.000 VND

6

2,740.000 VND

7

2,690.000 VND

8

2,720.000 VND

9

2,580.000 VND

10

2,560.000 VND

11

2,730.000 VND

12

2,850.000 VND

13

2,720.000 VND

14

2,640.000 VND

15

2,700.000 VND

16

2,760.000 VND

17

2,550.000 VND

18

2,810.000 VND

19

2,700.000 VND

20

2,500.000 VND

21

2,790.000 VND

22

2,700.000 VND

23

2,650.000 VND

24

2,700.000 VND

25

2,650.000 VND

26

2,890.000 VND

27

2,850.000 VND

28

2,830.000 VND

29

2,470.000 VND

+ Tôi có thể mang theo 2 cháu nhỏ 3 tuổi đi cùng không? tôi không phải cha mẹ ruột của chúng. Bạn có thể dẫn 2 cháu 3 tuổi đi cùng trong trường hợp không phải cha mẹ ruột.

vé máy bay vinh đi hà nội - vemaybaylyhai.com.vn
 
+ Tôi đặt vé máy bay Vinh đi Hà Nội của đại lý nhưng nhà tôi ở xa , tôi ra sân bay thanh toán cho đại lý được không. Bạn không thể thanh toán ở sân bay cho đại lý. bạn phải thanh toán tại đại lý trong thời gian đại lý giữ vé cho quý khách.

+ Liệu có bị trễ giờ bay hay không ? tôi đi họp nên rất lo trễ chuyến. bạn cần thu xếp chuyến bay của mình và có mặt trước giờ khởi hành 1 tiếng để làm thủ tục chuyến bay. Trường hợp quý khách đến cận giờ bay có thể nhờ nhân viên quầy thủ tục ở sân bay hỗ trợ.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ