Vé máy bay Vinh đi Phú Quốc giá rẻ hãng vietjet air mở bán bay mỗi ngày?

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Vinh đi Phú Quốc

CHƯA CÓ HÃNG NÀO KHAI THÁC MỞ BÁN BAY THẲNG VINH ĐI PHÚ QUỐC, nhưng đường bay kết hợp đi du lịch giữa hai nơi là rất nhiều, hãy mua vé máy bay Vinh đi Phú Quốc ngay hôm nay để khám phá vùng đất du lịch mới.

KẾT HỢP CHẶNG BAY:
  1. Đặt vé Vinh đi TPHCMTPHCM đi Phú Quốc (mua 2 vé tuy nhiên giá cũng không cao lắm, trung bình 2 triệu mỗi chiều bay mất khoảng 3 tiếng là đến nơi)

Mỗi ngày đại lý tiếp nhận khá nhiều yêu cầu chọn giờ kết hợp đặt vé bay Vinh đi Phú Quốc, vì bay dừng tại TPHCM nên đòi hỏi phải tính toán thời gian phù hợp để không bị đợi quá lâu, hoặc không bị trễ chuyến mà mất chuyến bay. Hãy liên hệ nhân viên vemaybaylyhai.com.vn để được hỗ trợ, hoặc đặt vé máy bay vinh đi phú quốc trực tuyến.

BẢNG GIÁ KẾT HỢP ĐƯỜNG BAY VINH => TPHCM => PHÚ QUỐC
GIÁ VÉ THÁNG 05 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2,340.000 VND

25

2,330.000 VND

26

2,340.000 VND

27

2,380.000 VND

28

2,160.000 VND

29

2,140.000 VND

30

2,180.000 VND

31

2,060.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,250.000 VND

2

2,380.000 VND

3

2,230.000 VND

4

2,350.000 VND

5

2,240.000 VND

6

2,250.000 VND

7

2,120.000 VND

8

2,380.000 VND

9

2,400.000 VND

10

2,370.000 VND

11

2,250.000 VND

12

2,270.000 VND

13

2,310.000 VND

14

2,310.000 VND

15

2,030.000 VND

16

2,280.000 VND

17

2,130.000 VND

18

2,010.000 VND

19

2,080.000 VND

20

2,010.000 VND

21

2,180.000 VND

22

2,240.000 VND

23

2,070.000 VND

24

2,360.000 VND

25

2,120.000 VND

26

2,390.000 VND

27

2,280.000 VND

28

2,370.000 VND

29

2,270.000 VND

30

2,270.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,160.000 VND

2

3,090.000 VND

3

3,300.000 VND

4

3,260.000 VND

5

3,040.000 VND

6

3,300.000 VND

7

3,130.000 VND

8

3,130.000 VND

9

2,940.000 VND

10

3,260.000 VND

11

3,030.000 VND

12

3,020.000 VND

13

3,110.000 VND

14

3,090.000 VND

15

3,260.000 VND

16

3,280.000 VND

17

3,110.000 VND

18

3,110.000 VND

19

3,260.000 VND

20

3,180.000 VND

21

3,030.000 VND

22

2,930.000 VND

23

3,010.000 VND

24

3,150.000 VND

25

2,950.000 VND

26

3,210.000 VND

27

3,060.000 VND

28

3,090.000 VND

29

3,010.000 VND

30

2,950.000 VND

31

2,950.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,990.000 VND

2

2,890.000 VND

3

2,760.000 VND

4

2,950.000 VND

5

2,950.000 VND

6

2,920.000 VND

7

3,040.000 VND

8

2,840.000 VND

9

2,780.000 VND

10

2,700.000 VND

11

3,070.000 VND

12

2,710.000 VND

13

2,830.000 VND

14

2,840.000 VND

15

2,880.000 VND

16

2,910.000 VND

17

2,740.000 VND

18

2,860.000 VND

19

2,840.000 VND

20

2,730.000 VND

21

3,100.000 VND

22

2,970.000 VND

23

2,880.000 VND

24

2,820.000 VND

25

2,900.000 VND

26

2,940.000 VND

27

2,990.000 VND

28

3,030.000 VND

29

3,060.000 VND

30

2,900.000 VND

31

2,950.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,220.000 VND

2

2,000.000 VND

3

2,380.000 VND

4

2,390.000 VND

5

2,140.000 VND

6

2,270.000 VND

7

2,320.000 VND

8

2,010.000 VND

9

2,300.000 VND

10

2,170.000 VND

11

2,380.000 VND

12

2,380.000 VND

13

2,070.000 VND

14

2,370.000 VND

15

2,090.000 VND

16

2,270.000 VND

17

2,110.000 VND

18

2,280.000 VND

19

2,020.000 VND

20

2,110.000 VND

21

2,260.000 VND

22

2,160.000 VND

23

2,020.000 VND

24

2,220.000 VND

25

2,390.000 VND

26

2,050.000 VND

27

2,030.000 VND

28

2,260.000 VND

29

2,380.000 VND

30

2,360.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,050.000 VND

2

2,370.000 VND

3

2,100.000 VND

4

2,260.000 VND

5

2,120.000 VND

6

2,270.000 VND

7

2,340.000 VND

8

2,150.000 VND

9

2,210.000 VND

10

2,280.000 VND

11

2,350.000 VND

12

2,150.000 VND

13

2,370.000 VND

14

2,070.000 VND

15

2,240.000 VND

16

2,010.000 VND

17

2,260.000 VND

18

2,050.000 VND

19

2,230.000 VND

20

2,080.000 VND

21

2,270.000 VND

22

2,330.000 VND

23

2,380.000 VND

24

2,180.000 VND

25

2,050.000 VND

26

2,380.000 VND

27

2,000.000 VND

28

2,370.000 VND

29

2,150.000 VND

30

2,320.000 VND

31

2,080.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,290.000 VND

2

2,310.000 VND

3

2,300.000 VND

4

2,250.000 VND

5

2,090.000 VND

6

2,330.000 VND

7

2,340.000 VND

8

2,100.000 VND

9

2,100.000 VND

10

2,190.000 VND

11

2,140.000 VND

12

2,220.000 VND

13

2,160.000 VND

14

2,160.000 VND

15

2,360.000 VND

16

2,010.000 VND

17

2,170.000 VND

18

2,190.000 VND

19

2,050.000 VND

20

2,050.000 VND

21

2,160.000 VND

22

2,160.000 VND

23

2,290.000 VND

24

2,220.000 VND

25

2,010.000 VND

26

2,070.000 VND

27

2,200.000 VND

28

2,260.000 VND

29

2,260.000 VND

30

2,040.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,250.000 VND

2

2,070.000 VND

3

2,360.000 VND

4

2,090.000 VND

5

2,300.000 VND

6

2,150.000 VND

7

2,120.000 VND

8

2,150.000 VND

9

2,160.000 VND

10

2,000.000 VND

11

2,370.000 VND

12

2,320.000 VND

13

2,360.000 VND

14

2,120.000 VND

15

2,190.000 VND

16

2,050.000 VND

17

2,210.000 VND

18

2,050.000 VND

19

2,380.000 VND

20

2,180.000 VND

21

2,280.000 VND

22

2,330.000 VND

23

2,230.000 VND

24

2,020.000 VND

25

2,030.000 VND

26

2,170.000 VND

27

2,090.000 VND

28

2,160.000 VND

29

2,260.000 VND

30

2,280.000 VND

31

2,040.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,670.000 VND

2

3,640.000 VND

3

3,610.000 VND

4

3,860.000 VND

5

3,900.000 VND

6

3,720.000 VND

7

3,750.000 VND

8

3,890.000 VND

9

3,950.000 VND

10

3,790.000 VND

11

3,920.000 VND

12

3,790.000 VND

13

3,930.000 VND

14

3,950.000 VND

15

3,690.000 VND

16

3,730.000 VND

17

3,840.000 VND

18

3,890.000 VND

19

3,800.000 VND

20

3,640.000 VND

21

3,890.000 VND

22

3,910.000 VND

23

3,710.000 VND

24

3,800.000 VND

25

3,720.000 VND

26

3,770.000 VND

27

3,860.000 VND

28

3,710.000 VND

29

3,610.000 VND

30

4,000.000 VND

31

3,650.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

4,260.000 VND

2

4,310.000 VND

3

4,130.000 VND

4

4,290.000 VND

5

4,190.000 VND

6

4,340.000 VND

7

4,210.000 VND

8

4,310.000 VND

9

4,110.000 VND

10

4,390.000 VND

11

4,070.000 VND

12

4,240.000 VND

13

4,040.000 VND

14

4,230.000 VND

15

4,350.000 VND

16

4,170.000 VND

17

4,160.000 VND

18

4,360.000 VND

19

4,180.000 VND

20

4,070.000 VND

21

4,030.000 VND

22

4,080.000 VND

23

4,060.000 VND

24

4,240.000 VND

25

4,010.000 VND

26

4,040.000 VND

27

4,080.000 VND

28

4,260.000 VND

29

4,130.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,650.000 VND

2

3,870.000 VND

3

3,790.000 VND

4

3,900.000 VND

5

3,520.000 VND

6

3,600.000 VND

7

3,640.000 VND

8

3,600.000 VND

9

3,870.000 VND

10

3,700.000 VND

11

3,820.000 VND

12

3,540.000 VND

13

3,790.000 VND

14

3,740.000 VND

15

3,730.000 VND

16

3,740.000 VND

17

3,550.000 VND

18

3,800.000 VND

19

3,830.000 VND

20

3,690.000 VND

21

3,570.000 VND

22

3,530.000 VND

23

3,530.000 VND

24

3,520.000 VND

25

3,780.000 VND

26

3,700.000 VND

27

3,530.000 VND

28

3,650.000 VND

29

3,860.000 VND

30

3,570.000 VND

31

3,860.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,160.000 VND

2

2,110.000 VND

3

2,340.000 VND

4

2,360.000 VND

5

2,380.000 VND

6

2,020.000 VND

7

2,230.000 VND

8

2,140.000 VND

9

2,050.000 VND

10

2,060.000 VND

11

2,210.000 VND

12

2,090.000 VND

13

2,020.000 VND

14

2,350.000 VND

15

2,230.000 VND

16

2,390.000 VND

17

2,310.000 VND

18

2,060.000 VND

19

2,130.000 VND

20

2,380.000 VND

21

2,050.000 VND

22

2,110.000 VND

23

2,060.000 VND

24

2,130.000 VND

25

2,270.000 VND

26

2,350.000 VND

27

2,280.000 VND

28

2,040.000 VND

29

2,080.000 VND

30

2,390.000 VND

van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ