Vé máy bay Vinh đi TPHCM Sài Gòn giá rẻ jetstar

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Vinh đi TPHCM Sài Gòn

+ Từ Vinh đi TPHCM có mấy hãng, tôi ở Nghệ An thì đi sân bay từ Vinh đúng không? Từ Vinh đi SG có 3 hãng bay cho quý khách chọn lựa, quý khách ở tỉnh Nghệ An đi đến Sân bay Vinh để đến Sài Gòn.

+ Trẻ em được giảm 25% giá vé đúng không, tôi đặt vé máy bay Vinh TPHCM vietjet, hành lý bao nhiêu kg? Trẻ em được giảm 25% giá vé. quý khách đặt vé vietjet hành lý gồm các gói 15,20,25,30kg với các mức phí khác nhau.

+ Em bé mới hơn 2 tuổi, tôi bế con trên tay thì khỏi mua ghế em bé được không? Em bé trên 2 tuổi bắt buộc phải mua vé ngồi 1 ghế riêng, chỉ trường hợp em bé dưới 2 tuổi được mẹ bế trên tay.
GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

920.000 VND

16

890.000 VND

17

1,000.000 VND

18

1,070.000 VND

19

700.000 VND

20

1,080.000 VND

21

650.000 VND

22

810.000 VND

23

990.000 VND

24

880.000 VND

25

850.000 VND

26

850.000 VND

27

880.000 VND

28

1,000.000 VND

29

990.000 VND

30

900.000 VND

31

930.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,630.000 VND

2

2,440.000 VND

3

2,520.000 VND

4

2,450.000 VND

5

2,740.000 VND

6

2,260.000 VND

7

2,410.000 VND

8

2,520.000 VND

9

2,350.000 VND

10

2,640.000 VND

11

2,650.000 VND

12

2,280.000 VND

13

2,330.000 VND

14

2,440.000 VND

15

2,290.000 VND

16

2,680.000 VND

17

2,390.000 VND

18

2,530.000 VND

19

2,720.000 VND

20

2,410.000 VND

21

2,530.000 VND

22

2,360.000 VND

23

2,380.000 VND

24

2,680.000 VND

25

2,710.000 VND

26

2,370.000 VND

27

2,740.000 VND

28

2,340.000 VND

29

2,380.000 VND

30

2,210.000 VND

31

2,600.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,830.000 VND

2

2,710.000 VND

3

2,600.000 VND

4

2,640.000 VND

5

2,630.000 VND

6

3,080.000 VND

7

2,960.000 VND

8

2,730.000 VND

9

3,030.000 VND

10

2,710.000 VND

11

3,080.000 VND

12

2,900.000 VND

13

2,830.000 VND

14

3,060.000 VND

15

2,790.000 VND

16

2,770.000 VND

17

2,940.000 VND

18

3,030.000 VND

19

2,940.000 VND

20

2,610.000 VND

21

2,880.000 VND

22

2,610.000 VND

23

2,650.000 VND

24

2,970.000 VND

25

2,810.000 VND

26

3,120.000 VND

27

2,630.000 VND

28

2,820.000 VND

29

2,790.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,590.000 VND

2

2,530.000 VND

3

2,350.000 VND

4

2,480.000 VND

5

2,120.000 VND

6

2,140.000 VND

7

2,640.000 VND

8

2,620.000 VND

9

2,500.000 VND

10

2,230.000 VND

11

2,590.000 VND

12

2,250.000 VND

13

2,590.000 VND

14

2,290.000 VND

15

2,540.000 VND

16

2,390.000 VND

17

2,310.000 VND

18

2,600.000 VND

19

2,500.000 VND

20

2,130.000 VND

21

2,600.000 VND

22

2,540.000 VND

23

2,480.000 VND

24

2,590.000 VND

25

2,520.000 VND

26

2,550.000 VND

27

2,510.000 VND

28

2,380.000 VND

29

2,330.000 VND

30

2,610.000 VND

31

2,390.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,110.000 VND

2

1,020.000 VND

3

1,000.000 VND

4

830.000 VND

5

730.000 VND

6

1,080.000 VND

7

720.000 VND

8

1,030.000 VND

9

1,140.000 VND

10

720.000 VND

11

720.000 VND

12

1,080.000 VND

13

930.000 VND

14

900.000 VND

15

890.000 VND

16

1,150.000 VND

17

1,140.000 VND

18

750.000 VND

19

740.000 VND

20

850.000 VND

21

610.000 VND

22

900.000 VND

23

1,100.000 VND

24

790.000 VND

25

1,090.000 VND

26

960.000 VND

27

890.000 VND

28

1,040.000 VND

29

1,050.000 VND

30

970.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

830.000 VND

2

1,030.000 VND

3

830.000 VND

4

650.000 VND

5

1,020.000 VND

6

700.000 VND

7

1,090.000 VND

8

620.000 VND

9

630.000 VND

10

970.000 VND

11

1,120.000 VND

12

610.000 VND

13

1,070.000 VND

14

930.000 VND

15

700.000 VND

16

600.000 VND

17

1,110.000 VND

18

1,150.000 VND

19

1,070.000 VND

20

620.000 VND

21

950.000 VND

22

840.000 VND

23

1,110.000 VND

24

770.000 VND

25

1,070.000 VND

26

1,100.000 VND

27

760.000 VND

28

740.000 VND

29

1,010.000 VND

30

1,040.000 VND

31

660.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

890.000 VND

2

930.000 VND

3

820.000 VND

4

940.000 VND

5

650.000 VND

6

950.000 VND

7

1,030.000 VND

8

1,140.000 VND

9

900.000 VND

10

630.000 VND

11

940.000 VND

12

800.000 VND

13

870.000 VND

14

990.000 VND

15

630.000 VND

16

650.000 VND

17

1,090.000 VND

18

660.000 VND

19

690.000 VND

20

1,000.000 VND

21

1,130.000 VND

22

1,020.000 VND

23

1,110.000 VND

24

1,050.000 VND

25

920.000 VND

26

1,100.000 VND

27

720.000 VND

28

640.000 VND

29

820.000 VND

30

1,150.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

940.000 VND

2

620.000 VND

3

1,030.000 VND

4

1,030.000 VND

5

1,070.000 VND

6

710.000 VND

7

1,070.000 VND

8

900.000 VND

9

1,000.000 VND

10

740.000 VND

11

730.000 VND

12

880.000 VND

13

840.000 VND

14

690.000 VND

15

800.000 VND

16

760.000 VND

17

730.000 VND

18

860.000 VND

19

850.000 VND

20

1,140.000 VND

21

1,010.000 VND

22

660.000 VND

23

670.000 VND

24

810.000 VND

25

610.000 VND

26

690.000 VND

27

1,030.000 VND

28

980.000 VND

29

730.000 VND

30

630.000 VND

31

1,150.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

910.000 VND

2

970.000 VND

3

750.000 VND

4

750.000 VND

5

830.000 VND

6

830.000 VND

7

940.000 VND

8

700.000 VND

9

830.000 VND

10

950.000 VND

11

840.000 VND

12

730.000 VND

13

950.000 VND

14

1,130.000 VND

15

630.000 VND

16

620.000 VND

17

720.000 VND

18

960.000 VND

19

1,060.000 VND

20

1,010.000 VND

21

1,120.000 VND

22

1,040.000 VND

23

1,000.000 VND

24

910.000 VND

25

690.000 VND

26

990.000 VND

27

940.000 VND

28

990.000 VND

29

820.000 VND

30

1,120.000 VND

31

950.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

640.000 VND

2

990.000 VND

3

790.000 VND

4

950.000 VND

5

1,040.000 VND

6

740.000 VND

7

680.000 VND

8

910.000 VND

9

670.000 VND

10

1,110.000 VND

11

770.000 VND

12

1,020.000 VND

13

1,040.000 VND

14

980.000 VND

15

930.000 VND

16

1,000.000 VND

17

710.000 VND

18

810.000 VND

19

1,130.000 VND

20

940.000 VND

21

940.000 VND

22

800.000 VND

23

1,080.000 VND

24

870.000 VND

25

960.000 VND

26

1,050.000 VND

27

1,130.000 VND

28

1,150.000 VND

29

1,010.000 VND

30

870.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

610.000 VND

2

610.000 VND

3

950.000 VND

4

1,010.000 VND

5

830.000 VND

6

810.000 VND

7

740.000 VND

8

1,040.000 VND

9

970.000 VND

10

670.000 VND

11

980.000 VND

12

770.000 VND

13

890.000 VND

14

820.000 VND

15

1,140.000 VND

16

930.000 VND

17

650.000 VND

18

720.000 VND

19

610.000 VND

20

790.000 VND

21

790.000 VND

22

860.000 VND

23

860.000 VND

24

1,000.000 VND

25

910.000 VND

26

870.000 VND

27

1,030.000 VND

28

1,090.000 VND

29

650.000 VND

30

920.000 VND

31

700.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

640.000 VND

2

1,050.000 VND

3

610.000 VND

4

740.000 VND

5

750.000 VND

6

640.000 VND

7

700.000 VND

8

610.000 VND

9

980.000 VND

10

1,010.000 VND

11

1,050.000 VND

12

1,130.000 VND

13

1,070.000 VND

14

610.000 VND

15

670.000 VND

16

940.000 VND

17

860.000 VND

18

870.000 VND

19

740.000 VND

20

1,060.000 VND

21

790.000 VND

22

750.000 VND

23

860.000 VND

24

840.000 VND

25

1,080.000 VND

26

780.000 VND

27

1,000.000 VND

28

830.000 VND

29

790.000 VND

30

610.000 VND

+ Tra giá vé Vinh đi TPHCM bằng cách nào ? quý khách truy cập trang web của chúng tôi vemaybaylyhai.com.vn, nhập các thông tin của chuyến bay để kiểm tra giá vé.

Vé máy bay Vinh đi TPHCM Sài Gòn - vemaybaylyhai.com.vn
 
+ Coi các thông tin chương trình vé máy bay khuyến mại ở đâu? Quý khách có thể truy cập trang web chúng tôi hoặc truy cập trực tiếp vào trang web của hãng để cập nhật các thông tin khuyến mãi (jetstar.com, vietjetair.com, vietnamairlines.com).

+ Bà dắt cháu 4 tuổi đi cùng có cần giấy ủy quyền của cha mẹ không? Cháu 4 tuổi có thể đi cùng với người lớn không phải cha mẹ, quý khách không cần phải sử dụng giấy ủy quyền.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ