Vé máy bay Vinh đi TPHCM Sài Gòn giá rẻ jetstar

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Vinh đi TPHCM Sài Gòn

+ Từ Vinh đi TPHCM có mấy hãng, tôi ở Nghệ An thì đi sân bay từ Vinh đúng không? Từ Vinh đi SG có 3 hãng bay cho quý khách chọn lựa, quý khách ở tỉnh Nghệ An đi đến Sân bay Vinh để đến Sài Gòn.

+ Trẻ em được giảm 25% giá vé đúng không, tôi đặt vé máy bay Vinh TPHCM vietjet, hành lý bao nhiêu kg? Trẻ em được giảm 25% giá vé. quý khách đặt vé vietjet hành lý gồm các gói 15,20,25,30kg với các mức phí khác nhau.

+ Em bé mới hơn 2 tuổi, tôi bế con trên tay thì khỏi mua ghế em bé được không? Em bé trên 2 tuổi bắt buộc phải mua vé ngồi 1 ghế riêng, chỉ trường hợp em bé dưới 2 tuổi được mẹ bế trên tay.
GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

640.000 VND

20

990.000 VND

21

930.000 VND

22

750.000 VND

23

730.000 VND

24

960.000 VND

25

1,000.000 VND

26

880.000 VND

27

1,140.000 VND

28

1,120.000 VND

29

790.000 VND

30

1,070.000 VND

31

970.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

680.000 VND

2

680.000 VND

3

700.000 VND

4

960.000 VND

5

780.000 VND

6

860.000 VND

7

830.000 VND

8

1,120.000 VND

9

690.000 VND

10

780.000 VND

11

780.000 VND

12

800.000 VND

13

1,040.000 VND

14

770.000 VND

15

920.000 VND

16

1,040.000 VND

17

760.000 VND

18

1,040.000 VND

19

690.000 VND

20

800.000 VND

21

1,000.000 VND

22

650.000 VND

23

890.000 VND

24

710.000 VND

25

990.000 VND

26

790.000 VND

27

1,070.000 VND

28

760.000 VND

29

840.000 VND

30

770.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

910.000 VND

2

1,000.000 VND

3

630.000 VND

4

780.000 VND

5

1,140.000 VND

6

990.000 VND

7

880.000 VND

8

1,060.000 VND

9

1,070.000 VND

10

990.000 VND

11

920.000 VND

12

910.000 VND

13

1,020.000 VND

14

660.000 VND

15

840.000 VND

16

720.000 VND

17

900.000 VND

18

1,080.000 VND

19

860.000 VND

20

1,050.000 VND

21

1,080.000 VND

22

690.000 VND

23

790.000 VND

24

820.000 VND

25

630.000 VND

26

1,000.000 VND

27

690.000 VND

28

640.000 VND

29

680.000 VND

30

680.000 VND

31

930.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,530.000 VND

2

2,370.000 VND

3

2,610.000 VND

4

2,560.000 VND

5

2,330.000 VND

6

2,260.000 VND

7

2,690.000 VND

8

2,420.000 VND

9

2,540.000 VND

10

2,420.000 VND

11

2,240.000 VND

12

2,560.000 VND

13

2,480.000 VND

14

2,380.000 VND

15

2,420.000 VND

16

2,210.000 VND

17

2,240.000 VND

18

2,450.000 VND

19

2,270.000 VND

20

2,420.000 VND

21

2,540.000 VND

22

2,610.000 VND

23

2,720.000 VND

24

2,630.000 VND

25

2,520.000 VND

26

2,710.000 VND

27

2,620.000 VND

28

2,640.000 VND

29

2,410.000 VND

30

2,720.000 VND

31

2,230.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,020.000 VND

2

2,760.000 VND

3

3,130.000 VND

4

2,770.000 VND

5

3,020.000 VND

6

3,080.000 VND

7

2,830.000 VND

8

2,960.000 VND

9

2,810.000 VND

10

2,810.000 VND

11

3,090.000 VND

12

3,080.000 VND

13

2,830.000 VND

14

3,040.000 VND

15

2,600.000 VND

16

2,780.000 VND

17

2,600.000 VND

18

3,140.000 VND

19

2,620.000 VND

20

2,780.000 VND

21

2,710.000 VND

22

2,780.000 VND

23

2,600.000 VND

24

3,050.000 VND

25

2,720.000 VND

26

2,970.000 VND

27

2,800.000 VND

28

3,030.000 VND

29

3,020.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,180.000 VND

2

2,350.000 VND

3

2,390.000 VND

4

2,140.000 VND

5

2,330.000 VND

6

2,540.000 VND

7

2,600.000 VND

8

2,620.000 VND

9

2,440.000 VND

10

2,210.000 VND

11

2,280.000 VND

12

2,460.000 VND

13

2,390.000 VND

14

2,390.000 VND

15

2,540.000 VND

16

2,590.000 VND

17

2,140.000 VND

18

2,330.000 VND

19

2,530.000 VND

20

2,160.000 VND

21

2,430.000 VND

22

2,620.000 VND

23

2,590.000 VND

24

2,500.000 VND

25

2,560.000 VND

26

2,620.000 VND

27

2,290.000 VND

28

2,180.000 VND

29

2,440.000 VND

30

2,190.000 VND

31

2,640.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

800.000 VND

2

820.000 VND

3

950.000 VND

4

740.000 VND

5

800.000 VND

6

960.000 VND

7

790.000 VND

8

710.000 VND

9

630.000 VND

10

1,150.000 VND

11

700.000 VND

12

930.000 VND

13

720.000 VND

14

610.000 VND

15

950.000 VND

16

850.000 VND

17

610.000 VND

18

1,010.000 VND

19

610.000 VND

20

830.000 VND

21

1,070.000 VND

22

980.000 VND

23

940.000 VND

24

740.000 VND

25

1,100.000 VND

26

970.000 VND

27

940.000 VND

28

840.000 VND

29

880.000 VND

30

720.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

840.000 VND

2

670.000 VND

3

880.000 VND

4

660.000 VND

5

1,080.000 VND

6

1,100.000 VND

7

930.000 VND

8

1,100.000 VND

9

870.000 VND

10

1,090.000 VND

11

830.000 VND

12

880.000 VND

13

1,070.000 VND

14

1,070.000 VND

15

810.000 VND

16

870.000 VND

17

1,020.000 VND

18

740.000 VND

19

860.000 VND

20

1,040.000 VND

21

1,090.000 VND

22

630.000 VND

23

760.000 VND

24

990.000 VND

25

670.000 VND

26

700.000 VND

27

680.000 VND

28

920.000 VND

29

940.000 VND

30

790.000 VND

31

890.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,040.000 VND

2

850.000 VND

3

900.000 VND

4

830.000 VND

5

750.000 VND

6

620.000 VND

7

1,050.000 VND

8

760.000 VND

9

660.000 VND

10

660.000 VND

11

1,130.000 VND

12

1,130.000 VND

13

740.000 VND

14

1,140.000 VND

15

920.000 VND

16

840.000 VND

17

1,030.000 VND

18

840.000 VND

19

1,040.000 VND

20

970.000 VND

21

690.000 VND

22

820.000 VND

23

620.000 VND

24

880.000 VND

25

660.000 VND

26

830.000 VND

27

1,080.000 VND

28

930.000 VND

29

1,130.000 VND

30

1,000.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

650.000 VND

2

1,100.000 VND

3

630.000 VND

4

720.000 VND

5

700.000 VND

6

1,110.000 VND

7

920.000 VND

8

790.000 VND

9

610.000 VND

10

1,010.000 VND

11

850.000 VND

12

700.000 VND

13

900.000 VND

14

850.000 VND

15

800.000 VND

16

620.000 VND

17

780.000 VND

18

790.000 VND

19

750.000 VND

20

730.000 VND

21

850.000 VND

22

1,040.000 VND

23

870.000 VND

24

960.000 VND

25

1,140.000 VND

26

940.000 VND

27

910.000 VND

28

1,020.000 VND

29

920.000 VND

30

940.000 VND

31

810.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

830.000 VND

2

930.000 VND

3

650.000 VND

4

780.000 VND

5

770.000 VND

6

860.000 VND

7

1,050.000 VND

8

740.000 VND

9

850.000 VND

10

1,080.000 VND

11

960.000 VND

12

1,080.000 VND

13

900.000 VND

14

940.000 VND

15

820.000 VND

16

1,050.000 VND

17

990.000 VND

18

920.000 VND

19

750.000 VND

20

660.000 VND

21

980.000 VND

22

990.000 VND

23

890.000 VND

24

1,130.000 VND

25

700.000 VND

26

620.000 VND

27

740.000 VND

28

740.000 VND

29

790.000 VND

30

1,140.000 VND

31

1,080.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

910.000 VND

2

720.000 VND

3

810.000 VND

4

630.000 VND

5

640.000 VND

6

630.000 VND

7

740.000 VND

8

1,000.000 VND

9

900.000 VND

10

620.000 VND

11

1,010.000 VND

12

870.000 VND

13

660.000 VND

14

1,090.000 VND

15

920.000 VND

16

1,080.000 VND

17

800.000 VND

18

770.000 VND

19

910.000 VND

20

710.000 VND

21

660.000 VND

22

840.000 VND

23

1,060.000 VND

24

910.000 VND

25

640.000 VND

26

1,140.000 VND

27

1,100.000 VND

28

1,060.000 VND

29

770.000 VND

30

640.000 VND

+ Tra giá vé Vinh đi TPHCM bằng cách nào ? quý khách truy cập trang web của chúng tôi vemaybaylyhai.com.vn, nhập các thông tin của chuyến bay để kiểm tra giá vé.

Vé máy bay Vinh đi TPHCM Sài Gòn - vemaybaylyhai.com.vn
 
+ Coi các thông tin chương trình vé máy bay khuyến mại ở đâu? Quý khách có thể truy cập trang web chúng tôi hoặc truy cập trực tiếp vào trang web của hãng để cập nhật các thông tin khuyến mãi (jetstar.com, vietjetair.com, vietnamairlines.com).

+ Bà dắt cháu 4 tuổi đi cùng có cần giấy ủy quyền của cha mẹ không? Cháu 4 tuổi có thể đi cùng với người lớn không phải cha mẹ, quý khách không cần phải sử dụng giấy ủy quyền.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ