Vé máy bay Vinh đi TPHCM Sài Gòn giá rẻ jetstar

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Vinh đi TPHCM Sài Gòn

+ Từ Vinh đi TPHCM có mấy hãng, tôi ở Nghệ An thì đi sân bay từ Vinh đúng không? Từ Vinh đi SG có 3 hãng bay cho quý khách chọn lựa, quý khách ở tỉnh Nghệ An đi đến Sân bay Vinh để đến Sài Gòn.

+ Trẻ em được giảm 25% giá vé đúng không, tôi đặt vé máy bay Vinh TPHCM vietjet, hành lý bao nhiêu kg? Trẻ em được giảm 25% giá vé. quý khách đặt vé vietjet hành lý gồm các gói 15,20,25,30kg với các mức phí khác nhau.

+ Em bé mới hơn 2 tuổi, tôi bế con trên tay thì khỏi mua ghế em bé được không? Em bé trên 2 tuổi bắt buộc phải mua vé ngồi 1 ghế riêng, chỉ trường hợp em bé dưới 2 tuổi được mẹ bế trên tay.
GIÁ VÉ THÁNG 03 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1,050.000 VND

24

1,080.000 VND

25

970.000 VND

26

800.000 VND

27

760.000 VND

28

900.000 VND

29

1,050.000 VND

30

610.000 VND

31

970.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

990.000 VND

2

800.000 VND

3

1,100.000 VND

4

710.000 VND

5

730.000 VND

6

1,080.000 VND

7

1,010.000 VND

8

700.000 VND

9

770.000 VND

10

630.000 VND

11

700.000 VND

12

600.000 VND

13

680.000 VND

14

1,010.000 VND

15

700.000 VND

16

920.000 VND

17

650.000 VND

18

1,010.000 VND

19

810.000 VND

20

660.000 VND

21

970.000 VND

22

960.000 VND

23

970.000 VND

24

620.000 VND

25

980.000 VND

26

970.000 VND

27

850.000 VND

28

940.000 VND

29

870.000 VND

30

1,020.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,030.000 VND

2

920.000 VND

3

760.000 VND

4

1,080.000 VND

5

740.000 VND

6

750.000 VND

7

1,130.000 VND

8

790.000 VND

9

1,010.000 VND

10

950.000 VND

11

860.000 VND

12

780.000 VND

13

1,140.000 VND

14

890.000 VND

15

770.000 VND

16

690.000 VND

17

940.000 VND

18

1,130.000 VND

19

630.000 VND

20

910.000 VND

21

1,040.000 VND

22

730.000 VND

23

1,020.000 VND

24

830.000 VND

25

1,130.000 VND

26

1,120.000 VND

27

800.000 VND

28

800.000 VND

29

720.000 VND

30

1,050.000 VND

31

700.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

950.000 VND

2

990.000 VND

3

990.000 VND

4

830.000 VND

5

650.000 VND

6

670.000 VND

7

1,150.000 VND

8

1,100.000 VND

9

810.000 VND

10

860.000 VND

11

760.000 VND

12

930.000 VND

13

700.000 VND

14

900.000 VND

15

800.000 VND

16

1,140.000 VND

17

890.000 VND

18

920.000 VND

19

860.000 VND

20

890.000 VND

21

730.000 VND

22

1,080.000 VND

23

890.000 VND

24

960.000 VND

25

950.000 VND

26

740.000 VND

27

1,130.000 VND

28

930.000 VND

29

970.000 VND

30

690.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,980.000 VND

2

1,520.000 VND

3

1,960.000 VND

4

1,860.000 VND

5

1,840.000 VND

6

1,970.000 VND

7

1,960.000 VND

8

1,540.000 VND

9

1,780.000 VND

10

1,660.000 VND

11

1,970.000 VND

12

1,550.000 VND

13

1,720.000 VND

14

2,040.000 VND

15

1,960.000 VND

16

1,560.000 VND

17

1,660.000 VND

18

1,560.000 VND

19

1,920.000 VND

20

1,740.000 VND

21

2,020.000 VND

22

1,630.000 VND

23

1,520.000 VND

24

1,590.000 VND

25

1,520.000 VND

26

1,880.000 VND

27

1,500.000 VND

28

1,890.000 VND

29

1,760.000 VND

30

1,760.000 VND

31

1,960.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,310.000 VND

2

1,700.000 VND

3

1,440.000 VND

4

1,790.000 VND

5

1,780.000 VND

6

1,850.000 VND

7

1,660.000 VND

8

1,540.000 VND

9

1,610.000 VND

10

1,460.000 VND

11

1,510.000 VND

12

1,320.000 VND

13

1,680.000 VND

14

1,720.000 VND

15

1,750.000 VND

16

1,700.000 VND

17

1,700.000 VND

18

1,840.000 VND

19

1,810.000 VND

20

1,670.000 VND

21

1,700.000 VND

22

1,810.000 VND

23

1,680.000 VND

24

1,400.000 VND

25

1,770.000 VND

26

1,580.000 VND

27

1,720.000 VND

28

1,480.000 VND

29

1,330.000 VND

30

1,630.000 VND

31

1,680.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,000.000 VND

2

1,020.000 VND

3

810.000 VND

4

920.000 VND

5

880.000 VND

6

1,000.000 VND

7

970.000 VND

8

1,050.000 VND

9

970.000 VND

10

780.000 VND

11

1,110.000 VND

12

1,010.000 VND

13

900.000 VND

14

780.000 VND

15

980.000 VND

16

850.000 VND

17

840.000 VND

18

670.000 VND

19

1,110.000 VND

20

1,080.000 VND

21

610.000 VND

22

1,090.000 VND

23

600.000 VND

24

900.000 VND

25

820.000 VND

26

1,080.000 VND

27

1,140.000 VND

28

910.000 VND

29

820.000 VND

30

960.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,100.000 VND

2

880.000 VND

3

790.000 VND

4

680.000 VND

5

790.000 VND

6

990.000 VND

7

930.000 VND

8

630.000 VND

9

770.000 VND

10

760.000 VND

11

870.000 VND

12

610.000 VND

13

1,020.000 VND

14

1,150.000 VND

15

850.000 VND

16

730.000 VND

17

1,020.000 VND

18

990.000 VND

19

820.000 VND

20

800.000 VND

21

1,080.000 VND

22

660.000 VND

23

970.000 VND

24

640.000 VND

25

1,020.000 VND

26

970.000 VND

27

880.000 VND

28

1,000.000 VND

29

740.000 VND

30

830.000 VND

31

800.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

640.000 VND

2

830.000 VND

3

710.000 VND

4

960.000 VND

5

900.000 VND

6

950.000 VND

7

1,140.000 VND

8

1,040.000 VND

9

750.000 VND

10

820.000 VND

11

1,050.000 VND

12

940.000 VND

13

690.000 VND

14

740.000 VND

15

920.000 VND

16

730.000 VND

17

1,000.000 VND

18

850.000 VND

19

850.000 VND

20

870.000 VND

21

940.000 VND

22

940.000 VND

23

830.000 VND

24

970.000 VND

25

1,140.000 VND

26

950.000 VND

27

1,140.000 VND

28

780.000 VND

29

670.000 VND

30

1,010.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

700.000 VND

2

800.000 VND

3

940.000 VND

4

1,060.000 VND

5

1,100.000 VND

6

630.000 VND

7

850.000 VND

8

680.000 VND

9

650.000 VND

10

920.000 VND

11

1,090.000 VND

12

1,070.000 VND

13

850.000 VND

14

610.000 VND

15

1,020.000 VND

16

750.000 VND

17

1,000.000 VND

18

1,070.000 VND

19

840.000 VND

20

830.000 VND

21

610.000 VND

22

1,080.000 VND

23

680.000 VND

24

790.000 VND

25

1,050.000 VND

26

780.000 VND

27

670.000 VND

28

920.000 VND

29

800.000 VND

30

690.000 VND

31

800.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,230.000 VND

2

2,230.000 VND

3

2,440.000 VND

4

2,530.000 VND

5

2,660.000 VND

6

2,390.000 VND

7

2,240.000 VND

8

2,600.000 VND

9

2,610.000 VND

10

2,380.000 VND

11

2,340.000 VND

12

2,340.000 VND

13

2,220.000 VND

14

2,430.000 VND

15

2,600.000 VND

16

2,540.000 VND

17

2,680.000 VND

18

2,580.000 VND

19

2,290.000 VND

20

2,290.000 VND

21

2,690.000 VND

22

2,600.000 VND

23

2,750.000 VND

24

2,410.000 VND

25

2,740.000 VND

26

2,640.000 VND

27

2,290.000 VND

28

2,230.000 VND

29

2,560.000 VND

30

2,410.000 VND

31

2,340.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,700.000 VND

2

2,980.000 VND

3

2,830.000 VND

4

2,690.000 VND

5

3,070.000 VND

6

2,650.000 VND

7

2,620.000 VND

8

2,610.000 VND

9

3,060.000 VND

10

2,680.000 VND

11

2,730.000 VND

12

2,980.000 VND

13

2,880.000 VND

14

3,020.000 VND

15

3,000.000 VND

16

3,100.000 VND

17

2,660.000 VND

18

3,030.000 VND

19

2,840.000 VND

20

2,670.000 VND

21

2,600.000 VND

22

3,080.000 VND

23

2,780.000 VND

24

2,850.000 VND

25

3,090.000 VND

26

3,040.000 VND

27

3,100.000 VND

28

2,830.000 VND

29

3,050.000 VND

+ Tra giá vé Vinh đi TPHCM bằng cách nào ? quý khách truy cập trang web của chúng tôi vemaybaylyhai.com.vn, nhập các thông tin của chuyến bay để kiểm tra giá vé.

Vé máy bay Vinh đi TPHCM Sài Gòn - vemaybaylyhai.com.vn
 
+ Coi các thông tin chương trình vé máy bay khuyến mại ở đâu? Quý khách có thể truy cập trang web chúng tôi hoặc truy cập trực tiếp vào trang web của hãng để cập nhật các thông tin khuyến mãi (jetstar.com, vietjetair.com, vietnamairlines.com).

+ Bà dắt cháu 4 tuổi đi cùng có cần giấy ủy quyền của cha mẹ không? Cháu 4 tuổi có thể đi cùng với người lớn không phải cha mẹ, quý khách không cần phải sử dụng giấy ủy quyền.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ