Vé máy bay Vinh đi TPHCM Sài Gòn giá rẻ jetstar

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Vinh đi TPHCM Sài Gòn

+ Từ Vinh đi TPHCM có mấy hãng, tôi ở Nghệ An thì đi sân bay từ Vinh đúng không? Từ Vinh đi SG có 3 hãng bay cho quý khách chọn lựa, quý khách ở tỉnh Nghệ An đi đến Sân bay Vinh để đến Sài Gòn.

+ Trẻ em được giảm 25% giá vé đúng không, tôi đặt vé máy bay Vinh TPHCM vietjet, hành lý bao nhiêu kg? Trẻ em được giảm 25% giá vé. quý khách đặt vé vietjet hành lý gồm các gói 15,20,25,30kg với các mức phí khác nhau.

+ Em bé mới hơn 2 tuổi, tôi bế con trên tay thì khỏi mua ghế em bé được không? Em bé trên 2 tuổi bắt buộc phải mua vé ngồi 1 ghế riêng, chỉ trường hợp em bé dưới 2 tuổi được mẹ bế trên tay.
GIÁ VÉ THÁNG 05 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1,000.000 VND

25

990.000 VND

26

1,010.000 VND

27

950.000 VND

28

960.000 VND

29

1,050.000 VND

30

890.000 VND

31

790.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

800.000 VND

2

1,100.000 VND

3

740.000 VND

4

1,150.000 VND

5

960.000 VND

6

810.000 VND

7

900.000 VND

8

720.000 VND

9

800.000 VND

10

1,140.000 VND

11

700.000 VND

12

1,020.000 VND

13

1,080.000 VND

14

730.000 VND

15

850.000 VND

16

840.000 VND

17

730.000 VND

18

1,090.000 VND

19

980.000 VND

20

790.000 VND

21

980.000 VND

22

970.000 VND

23

1,110.000 VND

24

880.000 VND

25

1,040.000 VND

26

830.000 VND

27

660.000 VND

28

1,040.000 VND

29

1,020.000 VND

30

800.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,850.000 VND

2

1,510.000 VND

3

1,570.000 VND

4

1,690.000 VND

5

1,930.000 VND

6

1,590.000 VND

7

1,730.000 VND

8

1,880.000 VND

9

1,890.000 VND

10

1,850.000 VND

11

1,880.000 VND

12

1,760.000 VND

13

1,620.000 VND

14

1,930.000 VND

15

1,680.000 VND

16

1,610.000 VND

17

2,010.000 VND

18

1,950.000 VND

19

1,570.000 VND

20

1,990.000 VND

21

1,970.000 VND

22

1,700.000 VND

23

1,990.000 VND

24

1,830.000 VND

25

1,650.000 VND

26

1,550.000 VND

27

1,650.000 VND

28

1,910.000 VND

29

1,970.000 VND

30

1,750.000 VND

31

1,860.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,370.000 VND

2

1,780.000 VND

3

1,670.000 VND

4

1,350.000 VND

5

1,790.000 VND

6

1,640.000 VND

7

1,420.000 VND

8

1,480.000 VND

9

1,350.000 VND

10

1,320.000 VND

11

1,600.000 VND

12

1,710.000 VND

13

1,740.000 VND

14

1,760.000 VND

15

1,730.000 VND

16

1,800.000 VND

17

1,350.000 VND

18

1,760.000 VND

19

1,720.000 VND

20

1,470.000 VND

21

1,790.000 VND

22

1,800.000 VND

23

1,540.000 VND

24

1,800.000 VND

25

1,760.000 VND

26

1,690.000 VND

27

1,440.000 VND

28

1,680.000 VND

29

1,330.000 VND

30

1,470.000 VND

31

1,310.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,010.000 VND

2

1,140.000 VND

3

1,080.000 VND

4

890.000 VND

5

830.000 VND

6

660.000 VND

7

880.000 VND

8

910.000 VND

9

640.000 VND

10

800.000 VND

11

1,050.000 VND

12

730.000 VND

13

970.000 VND

14

620.000 VND

15

670.000 VND

16

700.000 VND

17

690.000 VND

18

840.000 VND

19

1,110.000 VND

20

710.000 VND

21

800.000 VND

22

960.000 VND

23

1,070.000 VND

24

750.000 VND

25

960.000 VND

26

980.000 VND

27

740.000 VND

28

1,130.000 VND

29

710.000 VND

30

1,100.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

630.000 VND

2

700.000 VND

3

740.000 VND

4

730.000 VND

5

910.000 VND

6

890.000 VND

7

1,020.000 VND

8

1,030.000 VND

9

830.000 VND

10

890.000 VND

11

980.000 VND

12

890.000 VND

13

670.000 VND

14

1,080.000 VND

15

860.000 VND

16

960.000 VND

17

1,070.000 VND

18

1,010.000 VND

19

840.000 VND

20

770.000 VND

21

840.000 VND

22

1,110.000 VND

23

610.000 VND

24

1,040.000 VND

25

1,020.000 VND

26

880.000 VND

27

900.000 VND

28

820.000 VND

29

880.000 VND

30

600.000 VND

31

630.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

880.000 VND

2

870.000 VND

3

620.000 VND

4

740.000 VND

5

1,110.000 VND

6

700.000 VND

7

1,090.000 VND

8

910.000 VND

9

950.000 VND

10

610.000 VND

11

1,030.000 VND

12

700.000 VND

13

730.000 VND

14

860.000 VND

15

970.000 VND

16

1,100.000 VND

17

850.000 VND

18

850.000 VND

19

780.000 VND

20

1,050.000 VND

21

810.000 VND

22

660.000 VND

23

710.000 VND

24

1,130.000 VND

25

600.000 VND

26

1,150.000 VND

27

900.000 VND

28

1,140.000 VND

29

1,080.000 VND

30

620.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,150.000 VND

2

1,010.000 VND

3

790.000 VND

4

1,110.000 VND

5

1,090.000 VND

6

1,110.000 VND

7

1,010.000 VND

8

890.000 VND

9

990.000 VND

10

1,040.000 VND

11

860.000 VND

12

870.000 VND

13

1,140.000 VND

14

1,040.000 VND

15

1,120.000 VND

16

820.000 VND

17

1,030.000 VND

18

810.000 VND

19

770.000 VND

20

1,030.000 VND

21

630.000 VND

22

860.000 VND

23

1,010.000 VND

24

1,020.000 VND

25

870.000 VND

26

680.000 VND

27

800.000 VND

28

1,130.000 VND

29

670.000 VND

30

700.000 VND

31

930.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,210.000 VND

2

2,590.000 VND

3

2,470.000 VND

4

2,590.000 VND

5

2,320.000 VND

6

2,740.000 VND

7

2,510.000 VND

8

2,590.000 VND

9

2,300.000 VND

10

2,690.000 VND

11

2,290.000 VND

12

2,740.000 VND

13

2,520.000 VND

14

2,690.000 VND

15

2,300.000 VND

16

2,390.000 VND

17

2,670.000 VND

18

2,530.000 VND

19

2,240.000 VND

20

2,540.000 VND

21

2,240.000 VND

22

2,740.000 VND

23

2,380.000 VND

24

2,740.000 VND

25

2,690.000 VND

26

2,660.000 VND

27

2,270.000 VND

28

2,300.000 VND

29

2,700.000 VND

30

2,470.000 VND

31

2,500.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,760.000 VND

2

3,080.000 VND

3

3,000.000 VND

4

2,720.000 VND

5

2,730.000 VND

6

3,110.000 VND

7

3,110.000 VND

8

3,100.000 VND

9

3,020.000 VND

10

3,030.000 VND

11

3,070.000 VND

12

2,830.000 VND

13

2,940.000 VND

14

2,660.000 VND

15

2,840.000 VND

16

3,110.000 VND

17

2,620.000 VND

18

2,950.000 VND

19

3,020.000 VND

20

2,650.000 VND

21

2,670.000 VND

22

2,720.000 VND

23

2,760.000 VND

24

3,130.000 VND

25

3,110.000 VND

26

2,970.000 VND

27

2,950.000 VND

28

3,060.000 VND

29

2,820.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,300.000 VND

2

2,430.000 VND

3

2,410.000 VND

4

2,150.000 VND

5

2,320.000 VND

6

2,110.000 VND

7

2,560.000 VND

8

2,380.000 VND

9

2,210.000 VND

10

2,200.000 VND

11

2,580.000 VND

12

2,600.000 VND

13

2,600.000 VND

14

2,430.000 VND

15

2,540.000 VND

16

2,470.000 VND

17

2,560.000 VND

18

2,350.000 VND

19

2,590.000 VND

20

2,410.000 VND

21

2,320.000 VND

22

2,520.000 VND

23

2,500.000 VND

24

2,250.000 VND

25

2,150.000 VND

26

2,150.000 VND

27

2,410.000 VND

28

2,370.000 VND

29

2,400.000 VND

30

2,210.000 VND

31

2,160.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

890.000 VND

2

680.000 VND

3

790.000 VND

4

880.000 VND

5

770.000 VND

6

880.000 VND

7

670.000 VND

8

800.000 VND

9

690.000 VND

10

1,070.000 VND

11

840.000 VND

12

740.000 VND

13

1,090.000 VND

14

620.000 VND

15

690.000 VND

16

1,130.000 VND

17

660.000 VND

18

960.000 VND

19

670.000 VND

20

800.000 VND

21

640.000 VND

22

890.000 VND

23

650.000 VND

24

930.000 VND

25

800.000 VND

26

890.000 VND

27

1,090.000 VND

28

1,000.000 VND

29

930.000 VND

30

1,070.000 VND

+ Tra giá vé Vinh đi TPHCM bằng cách nào ? quý khách truy cập trang web của chúng tôi vemaybaylyhai.com.vn, nhập các thông tin của chuyến bay để kiểm tra giá vé.

Vé máy bay Vinh đi TPHCM Sài Gòn - vemaybaylyhai.com.vn
 
+ Coi các thông tin chương trình vé máy bay khuyến mại ở đâu? Quý khách có thể truy cập trang web chúng tôi hoặc truy cập trực tiếp vào trang web của hãng để cập nhật các thông tin khuyến mãi (jetstar.com, vietjetair.com, vietnamairlines.com).

+ Bà dắt cháu 4 tuổi đi cùng có cần giấy ủy quyền của cha mẹ không? Cháu 4 tuổi có thể đi cùng với người lớn không phải cha mẹ, quý khách không cần phải sử dụng giấy ủy quyền.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ