Vé máy bay Vinh đi TPHCM Sài Gòn giá rẻ jetstar

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Vinh đi TPHCM Sài Gòn

+ Từ Vinh đi TPHCM có mấy hãng, tôi ở Nghệ An thì đi sân bay từ Vinh đúng không? Từ Vinh đi SG có 3 hãng bay cho quý khách chọn lựa, quý khách ở tỉnh Nghệ An đi đến Sân bay Vinh để đến Sài Gòn.

+ Trẻ em được giảm 25% giá vé đúng không, tôi đặt vé máy bay Vinh TPHCM vietjet, hành lý bao nhiêu kg? Trẻ em được giảm 25% giá vé. quý khách đặt vé vietjet hành lý gồm các gói 15,20,25,30kg với các mức phí khác nhau.

+ Em bé mới hơn 2 tuổi, tôi bế con trên tay thì khỏi mua ghế em bé được không? Em bé trên 2 tuổi bắt buộc phải mua vé ngồi 1 ghế riêng, chỉ trường hợp em bé dưới 2 tuổi được mẹ bế trên tay.
GIÁ VÉ THÁNG 08 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1,560.000 VND

22

1,480.000 VND

23

1,580.000 VND

24

1,390.000 VND

25

1,570.000 VND

26

1,420.000 VND

27

1,460.000 VND

28

1,390.000 VND

29

1,760.000 VND

30

1,390.000 VND

31

1,300.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,040.000 VND

2

960.000 VND

3

1,130.000 VND

4

870.000 VND

5

1,100.000 VND

6

850.000 VND

7

1,000.000 VND

8

660.000 VND

9

940.000 VND

10

1,110.000 VND

11

850.000 VND

12

800.000 VND

13

1,070.000 VND

14

890.000 VND

15

1,080.000 VND

16

1,050.000 VND

17

680.000 VND

18

1,150.000 VND

19

1,040.000 VND

20

1,020.000 VND

21

850.000 VND

22

1,110.000 VND

23

690.000 VND

24

650.000 VND

25

950.000 VND

26

940.000 VND

27

720.000 VND

28

1,000.000 VND

29

710.000 VND

30

650.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,020.000 VND

2

1,000.000 VND

3

800.000 VND

4

610.000 VND

5

720.000 VND

6

1,080.000 VND

7

1,140.000 VND

8

1,070.000 VND

9

1,060.000 VND

10

1,120.000 VND

11

1,120.000 VND

12

910.000 VND

13

910.000 VND

14

730.000 VND

15

890.000 VND

16

1,050.000 VND

17

720.000 VND

18

710.000 VND

19

740.000 VND

20

1,010.000 VND

21

1,140.000 VND

22

670.000 VND

23

830.000 VND

24

670.000 VND

25

1,110.000 VND

26

1,000.000 VND

27

950.000 VND

28

620.000 VND

29

920.000 VND

30

1,110.000 VND

31

930.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

830.000 VND

2

750.000 VND

3

820.000 VND

4

1,060.000 VND

5

1,140.000 VND

6

1,020.000 VND

7

1,030.000 VND

8

650.000 VND

9

850.000 VND

10

1,130.000 VND

11

1,080.000 VND

12

860.000 VND

13

1,030.000 VND

14

690.000 VND

15

700.000 VND

16

850.000 VND

17

920.000 VND

18

720.000 VND

19

730.000 VND

20

680.000 VND

21

1,070.000 VND

22

780.000 VND

23

650.000 VND

24

900.000 VND

25

830.000 VND

26

1,000.000 VND

27

650.000 VND

28

700.000 VND

29

750.000 VND

30

920.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

660.000 VND

2

630.000 VND

3

1,010.000 VND

4

980.000 VND

5

770.000 VND

6

710.000 VND

7

1,000.000 VND

8

1,040.000 VND

9

1,120.000 VND

10

800.000 VND

11

1,060.000 VND

12

950.000 VND

13

770.000 VND

14

1,040.000 VND

15

690.000 VND

16

630.000 VND

17

830.000 VND

18

1,130.000 VND

19

810.000 VND

20

690.000 VND

21

860.000 VND

22

1,060.000 VND

23

1,090.000 VND

24

610.000 VND

25

1,130.000 VND

26

700.000 VND

27

870.000 VND

28

1,000.000 VND

29

940.000 VND

30

810.000 VND

31

1,100.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,230.000 VND

2

2,500.000 VND

3

2,470.000 VND

4

2,570.000 VND

5

2,540.000 VND

6

2,200.000 VND

7

2,390.000 VND

8

2,250.000 VND

9

2,600.000 VND

10

2,610.000 VND

11

2,670.000 VND

12

2,590.000 VND

13

2,220.000 VND

14

2,250.000 VND

15

2,260.000 VND

16

2,670.000 VND

17

2,380.000 VND

18

2,310.000 VND

19

2,390.000 VND

20

2,450.000 VND

21

2,200.000 VND

22

2,430.000 VND

23

2,400.000 VND

24

2,590.000 VND

25

2,500.000 VND

26

2,740.000 VND

27

2,570.000 VND

28

2,730.000 VND

29

2,210.000 VND

30

2,270.000 VND

31

2,230.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,770.000 VND

2

2,820.000 VND

3

2,700.000 VND

4

2,800.000 VND

5

2,980.000 VND

6

2,650.000 VND

7

3,000.000 VND

8

2,930.000 VND

9

2,900.000 VND

10

3,080.000 VND

11

2,900.000 VND

12

2,720.000 VND

13

2,740.000 VND

14

2,920.000 VND

15

2,810.000 VND

16

2,810.000 VND

17

2,600.000 VND

18

2,700.000 VND

19

2,880.000 VND

20

3,060.000 VND

21

3,110.000 VND

22

2,760.000 VND

23

2,810.000 VND

24

2,640.000 VND

25

2,620.000 VND

26

2,840.000 VND

27

2,870.000 VND

28

2,660.000 VND

29

3,090.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,170.000 VND

2

2,270.000 VND

3

2,630.000 VND

4

2,260.000 VND

5

2,380.000 VND

6

2,490.000 VND

7

2,650.000 VND

8

2,250.000 VND

9

2,250.000 VND

10

2,200.000 VND

11

2,410.000 VND

12

2,260.000 VND

13

2,560.000 VND

14

2,460.000 VND

15

2,380.000 VND

16

2,440.000 VND

17

2,550.000 VND

18

2,190.000 VND

19

2,230.000 VND

20

2,620.000 VND

21

2,240.000 VND

22

2,150.000 VND

23

2,250.000 VND

24

2,400.000 VND

25

2,100.000 VND

26

2,600.000 VND

27

2,630.000 VND

28

2,400.000 VND

29

2,620.000 VND

30

2,500.000 VND

31

2,510.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

670.000 VND

2

750.000 VND

3

790.000 VND

4

1,000.000 VND

5

740.000 VND

6

1,110.000 VND

7

720.000 VND

8

990.000 VND

9

1,020.000 VND

10

870.000 VND

11

750.000 VND

12

1,070.000 VND

13

730.000 VND

14

610.000 VND

15

750.000 VND

16

770.000 VND

17

780.000 VND

18

970.000 VND

19

640.000 VND

20

1,120.000 VND

21

810.000 VND

22

980.000 VND

23

650.000 VND

24

800.000 VND

25

660.000 VND

26

890.000 VND

27

770.000 VND

28

720.000 VND

29

700.000 VND

30

880.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,150.000 VND

2

1,070.000 VND

3

810.000 VND

4

1,130.000 VND

5

1,110.000 VND

6

1,030.000 VND

7

1,040.000 VND

8

1,100.000 VND

9

1,080.000 VND

10

1,010.000 VND

11

670.000 VND

12

810.000 VND

13

950.000 VND

14

1,140.000 VND

15

1,050.000 VND

16

750.000 VND

17

770.000 VND

18

660.000 VND

19

950.000 VND

20

680.000 VND

21

1,150.000 VND

22

1,080.000 VND

23

820.000 VND

24

970.000 VND

25

630.000 VND

26

750.000 VND

27

970.000 VND

28

930.000 VND

29

730.000 VND

30

670.000 VND

31

640.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,070.000 VND

2

900.000 VND

3

640.000 VND

4

630.000 VND

5

1,010.000 VND

6

680.000 VND

7

1,060.000 VND

8

810.000 VND

9

1,060.000 VND

10

1,100.000 VND

11

930.000 VND

12

1,010.000 VND

13

1,090.000 VND

14

1,040.000 VND

15

610.000 VND

16

840.000 VND

17

740.000 VND

18

1,060.000 VND

19

690.000 VND

20

890.000 VND

21

1,110.000 VND

22

880.000 VND

23

720.000 VND

24

750.000 VND

25

780.000 VND

26

670.000 VND

27

1,020.000 VND

28

680.000 VND

29

1,070.000 VND

30

970.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,050.000 VND

2

1,000.000 VND

3

640.000 VND

4

810.000 VND

5

840.000 VND

6

680.000 VND

7

920.000 VND

8

670.000 VND

9

900.000 VND

10

1,060.000 VND

11

910.000 VND

12

1,040.000 VND

13

1,060.000 VND

14

1,140.000 VND

15

1,080.000 VND

16

910.000 VND

17

1,020.000 VND

18

1,010.000 VND

19

1,060.000 VND

20

640.000 VND

21

630.000 VND

22

950.000 VND

23

1,080.000 VND

24

830.000 VND

25

670.000 VND

26

770.000 VND

27

720.000 VND

28

620.000 VND

29

630.000 VND

30

1,010.000 VND

31

970.000 VND

+ Tra giá vé Vinh đi TPHCM bằng cách nào ? quý khách truy cập trang web của chúng tôi vemaybaylyhai.com.vn, nhập các thông tin của chuyến bay để kiểm tra giá vé.

Vé máy bay Vinh đi TPHCM Sài Gòn - vemaybaylyhai.com.vn
 
+ Coi các thông tin chương trình vé máy bay khuyến mại ở đâu? Quý khách có thể truy cập trang web chúng tôi hoặc truy cập trực tiếp vào trang web của hãng để cập nhật các thông tin khuyến mãi (jetstar.com, vietjetair.com, vietnamairlines.com).

+ Bà dắt cháu 4 tuổi đi cùng có cần giấy ủy quyền của cha mẹ không? Cháu 4 tuổi có thể đi cùng với người lớn không phải cha mẹ, quý khách không cần phải sử dụng giấy ủy quyền.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ