Vé máy bay Vinh Nghệ An đi Đà Nẵng giá rẻ 960.000đ khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Vinh Nghệ An đi Đà Nẵng

- Có mấy hãng hàng không bay từ Vinh đi Đà Nẵng đó là hãng nào ? Có duy nhất 1 hãng hàng không bay từ Vinh đi Đà Nẵng đó là Vietnam airlines.

- Mua vé máy bay Vinh đi Đà Nẵng có hoàn đổi được không, phí thế nào ? Vé vietnam airlines được phép hoàn đổi, phí đổi 350,000VND + CHÊNH LỆCH.

- Vé khuyến mại có được đổi ngày, đổi tên không? Vé khuyến mãi không được phép thay đổi bất cứ thông tin gì.
GIÁ VÉ THÁNG 03 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1,160.000 VND

22

990.000 VND

23

990.000 VND

24

910.000 VND

25

1,220.000 VND

26

1,170.000 VND

27

1,200.000 VND

28

600.000 VND

29

700.000 VND

30

800.000 VND

31

1,040.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

740.000 VND

2

800.000 VND

3

670.000 VND

4

690.000 VND

5

860.000 VND

6

1,110.000 VND

7

680.000 VND

8

1,020.000 VND

9

1,200.000 VND

10

1,210.000 VND

11

1,250.000 VND

12

1,030.000 VND

13

690.000 VND

14

1,200.000 VND

15

970.000 VND

16

1,210.000 VND

17

1,100.000 VND

18

870.000 VND

19

1,230.000 VND

20

1,160.000 VND

21

950.000 VND

22

850.000 VND

23

600.000 VND

24

770.000 VND

25

1,010.000 VND

26

1,060.000 VND

27

640.000 VND

28

1,010.000 VND

29

720.000 VND

30

1,020.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

710.000 VND

2

950.000 VND

3

1,130.000 VND

4

1,120.000 VND

5

920.000 VND

6

710.000 VND

7

780.000 VND

8

1,050.000 VND

9

980.000 VND

10

730.000 VND

11

710.000 VND

12

1,150.000 VND

13

790.000 VND

14

880.000 VND

15

620.000 VND

16

760.000 VND

17

1,020.000 VND

18

680.000 VND

19

1,070.000 VND

20

760.000 VND

21

970.000 VND

22

750.000 VND

23

1,230.000 VND

24

690.000 VND

25

1,180.000 VND

26

1,100.000 VND

27

770.000 VND

28

790.000 VND

29

670.000 VND

30

630.000 VND

31

1,120.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

820.000 VND

2

640.000 VND

3

1,190.000 VND

4

850.000 VND

5

1,240.000 VND

6

960.000 VND

7

1,120.000 VND

8

700.000 VND

9

650.000 VND

10

790.000 VND

11

670.000 VND

12

910.000 VND

13

670.000 VND

14

690.000 VND

15

1,060.000 VND

16

890.000 VND

17

840.000 VND

18

940.000 VND

19

780.000 VND

20

870.000 VND

21

1,160.000 VND

22

910.000 VND

23

930.000 VND

24

990.000 VND

25

1,040.000 VND

26

880.000 VND

27

900.000 VND

28

730.000 VND

29

910.000 VND

30

1,070.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,670.000 VND

2

1,650.000 VND

3

1,930.000 VND

4

2,080.000 VND

5

1,930.000 VND

6

1,620.000 VND

7

1,690.000 VND

8

1,610.000 VND

9

1,690.000 VND

10

1,740.000 VND

11

1,940.000 VND

12

2,000.000 VND

13

1,950.000 VND

14

1,950.000 VND

15

1,690.000 VND

16

1,720.000 VND

17

1,880.000 VND

18

1,620.000 VND

19

1,720.000 VND

20

1,610.000 VND

21

1,750.000 VND

22

1,820.000 VND

23

1,510.000 VND

24

1,800.000 VND

25

1,790.000 VND

26

1,670.000 VND

27

1,890.000 VND

28

1,660.000 VND

29

2,140.000 VND

30

1,790.000 VND

31

1,730.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,840.000 VND

2

1,540.000 VND

3

1,410.000 VND

4

1,360.000 VND

5

1,740.000 VND

6

1,750.000 VND

7

1,390.000 VND

8

1,850.000 VND

9

1,300.000 VND

10

1,570.000 VND

11

1,560.000 VND

12

1,500.000 VND

13

1,490.000 VND

14

1,680.000 VND

15

1,670.000 VND

16

1,640.000 VND

17

1,870.000 VND

18

1,570.000 VND

19

1,680.000 VND

20

1,550.000 VND

21

1,930.000 VND

22

1,590.000 VND

23

1,810.000 VND

24

1,760.000 VND

25

1,670.000 VND

26

1,340.000 VND

27

1,380.000 VND

28

1,700.000 VND

29

1,730.000 VND

30

1,400.000 VND

31

1,380.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,020.000 VND

2

960.000 VND

3

620.000 VND

4

980.000 VND

5

860.000 VND

6

930.000 VND

7

1,030.000 VND

8

680.000 VND

9

660.000 VND

10

910.000 VND

11

1,030.000 VND

12

950.000 VND

13

610.000 VND

14

900.000 VND

15

880.000 VND

16

1,150.000 VND

17

980.000 VND

18

700.000 VND

19

960.000 VND

20

620.000 VND

21

780.000 VND

22

1,110.000 VND

23

1,150.000 VND

24

800.000 VND

25

990.000 VND

26

670.000 VND

27

850.000 VND

28

960.000 VND

29

1,140.000 VND

30

980.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

990.000 VND

2

820.000 VND

3

1,150.000 VND

4

1,120.000 VND

5

740.000 VND

6

820.000 VND

7

840.000 VND

8

880.000 VND

9

620.000 VND

10

700.000 VND

11

940.000 VND

12

1,180.000 VND

13

1,180.000 VND

14

810.000 VND

15

900.000 VND

16

1,240.000 VND

17

820.000 VND

18

760.000 VND

19

1,130.000 VND

20

970.000 VND

21

1,170.000 VND

22

930.000 VND

23

610.000 VND

24

910.000 VND

25

1,030.000 VND

26

1,040.000 VND

27

1,180.000 VND

28

670.000 VND

29

610.000 VND

30

930.000 VND

31

820.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

960.000 VND

2

1,140.000 VND

3

1,170.000 VND

4

1,150.000 VND

5

1,030.000 VND

6

820.000 VND

7

1,230.000 VND

8

670.000 VND

9

870.000 VND

10

640.000 VND

11

1,220.000 VND

12

1,020.000 VND

13

1,080.000 VND

14

920.000 VND

15

690.000 VND

16

1,090.000 VND

17

940.000 VND

18

920.000 VND

19

740.000 VND

20

1,140.000 VND

21

630.000 VND

22

630.000 VND

23

950.000 VND

24

890.000 VND

25

1,190.000 VND

26

620.000 VND

27

910.000 VND

28

1,210.000 VND

29

820.000 VND

30

900.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

770.000 VND

2

710.000 VND

3

1,120.000 VND

4

710.000 VND

5

1,240.000 VND

6

1,170.000 VND

7

720.000 VND

8

630.000 VND

9

640.000 VND

10

1,030.000 VND

11

610.000 VND

12

1,150.000 VND

13

840.000 VND

14

1,060.000 VND

15

740.000 VND

16

720.000 VND

17

850.000 VND

18

770.000 VND

19

1,250.000 VND

20

720.000 VND

21

890.000 VND

22

600.000 VND

23

1,240.000 VND

24

820.000 VND

25

960.000 VND

26

620.000 VND

27

1,050.000 VND

28

630.000 VND

29

1,030.000 VND

30

1,100.000 VND

31

1,200.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,420.000 VND

2

2,390.000 VND

3

2,510.000 VND

4

2,230.000 VND

5

2,370.000 VND

6

2,670.000 VND

7

2,280.000 VND

8

2,410.000 VND

9

2,700.000 VND

10

2,500.000 VND

11

2,480.000 VND

12

2,640.000 VND

13

2,350.000 VND

14

2,350.000 VND

15

2,320.000 VND

16

2,810.000 VND

17

2,490.000 VND

18

2,290.000 VND

19

2,530.000 VND

20

2,580.000 VND

21

2,640.000 VND

22

2,220.000 VND

23

2,210.000 VND

24

2,370.000 VND

25

2,340.000 VND

26

2,580.000 VND

27

2,780.000 VND

28

2,280.000 VND

29

2,570.000 VND

30

2,270.000 VND

31

2,540.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,790.000 VND

2

2,770.000 VND

3

3,180.000 VND

4

3,000.000 VND

5

2,950.000 VND

6

3,110.000 VND

7

2,660.000 VND

8

3,190.000 VND

9

2,990.000 VND

10

2,660.000 VND

11

3,100.000 VND

12

2,880.000 VND

13

2,660.000 VND

14

2,760.000 VND

15

3,100.000 VND

16

2,760.000 VND

17

3,080.000 VND

18

2,920.000 VND

19

2,780.000 VND

20

2,680.000 VND

21

2,850.000 VND

22

2,840.000 VND

23

3,070.000 VND

24

3,150.000 VND

25

2,850.000 VND

26

2,930.000 VND

27

3,190.000 VND

28

2,630.000 VND

29

3,220.000 VND

- Giao vé quận Bình Thạnh sao lại thu phí, nghe nói phòng vé miễn phí giao vé khu vực TPHCM mà? Phòng vé vemaybaylyhai.com.vn sẽ giao vé miễn phí đến khách hàng với trường hợp giao trên 3 vé.

- Đặt vé máy bay qua điện thoại được không? Quý khách có thể đặt vé qua điện thoại, mọi thắc mắc quý khách đều được nhân viên phòng vé hỗ trợ 24/24.

Vé máy bay Vinh Nghệ An đi Đà Nẵng giá rẻ 960.000đ
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ