Vé máy bay Vinh Nghệ An đi Đà Nẵng giá rẻ 960.000đ khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Vinh Nghệ An đi Đà Nẵng

- Có mấy hãng hàng không bay từ Vinh đi Đà Nẵng đó là hãng nào ? Có duy nhất 1 hãng hàng không bay từ Vinh đi Đà Nẵng đó là Vietnam airlines.

- Mua vé máy bay Vinh đi Đà Nẵng có hoàn đổi được không, phí thế nào ? Vé vietnam airlines được phép hoàn đổi, phí đổi 350,000VND + CHÊNH LỆCH.

- Vé khuyến mại có được đổi ngày, đổi tên không? Vé khuyến mãi không được phép thay đổi bất cứ thông tin gì.
GIÁ VÉ THÁNG 01 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2,540.000 VND

20

2,410.000 VND

21

2,570.000 VND

22

2,570.000 VND

23

2,380.000 VND

24

2,650.000 VND

25

2,450.000 VND

26

2,720.000 VND

27

2,490.000 VND

28

2,490.000 VND

29

2,500.000 VND

30

2,830.000 VND

31

2,820.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,190.000 VND

2

3,210.000 VND

3

3,000.000 VND

4

3,200.000 VND

5

2,800.000 VND

6

3,200.000 VND

7

3,240.000 VND

8

2,920.000 VND

9

2,990.000 VND

10

2,880.000 VND

11

2,720.000 VND

12

3,040.000 VND

13

2,720.000 VND

14

3,080.000 VND

15

2,890.000 VND

16

3,100.000 VND

17

2,890.000 VND

18

2,950.000 VND

19

2,710.000 VND

20

3,250.000 VND

21

3,210.000 VND

22

2,820.000 VND

23

2,680.000 VND

24

2,990.000 VND

25

3,050.000 VND

26

2,690.000 VND

27

3,200.000 VND

28

2,940.000 VND

29

3,220.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

760.000 VND

2

1,220.000 VND

3

1,090.000 VND

4

1,070.000 VND

5

900.000 VND

6

1,090.000 VND

7

830.000 VND

8

860.000 VND

9

1,000.000 VND

10

940.000 VND

11

770.000 VND

12

760.000 VND

13

660.000 VND

14

740.000 VND

15

770.000 VND

16

1,170.000 VND

17

960.000 VND

18

930.000 VND

19

750.000 VND

20

990.000 VND

21

680.000 VND

22

700.000 VND

23

630.000 VND

24

710.000 VND

25

640.000 VND

26

1,170.000 VND

27

1,190.000 VND

28

1,070.000 VND

29

780.000 VND

30

1,010.000 VND

31

670.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

620.000 VND

2

810.000 VND

3

1,230.000 VND

4

1,110.000 VND

5

760.000 VND

6

1,210.000 VND

7

850.000 VND

8

1,210.000 VND

9

1,020.000 VND

10

760.000 VND

11

820.000 VND

12

1,020.000 VND

13

700.000 VND

14

1,250.000 VND

15

890.000 VND

16

780.000 VND

17

1,090.000 VND

18

610.000 VND

19

700.000 VND

20

790.000 VND

21

1,050.000 VND

22

1,120.000 VND

23

730.000 VND

24

1,010.000 VND

25

1,080.000 VND

26

840.000 VND

27

600.000 VND

28

690.000 VND

29

1,210.000 VND

30

1,200.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

750.000 VND

2

1,160.000 VND

3

1,120.000 VND

4

1,060.000 VND

5

1,030.000 VND

6

830.000 VND

7

750.000 VND

8

890.000 VND

9

1,170.000 VND

10

790.000 VND

11

1,200.000 VND

12

1,050.000 VND

13

1,050.000 VND

14

660.000 VND

15

1,220.000 VND

16

600.000 VND

17

730.000 VND

18

710.000 VND

19

1,070.000 VND

20

1,220.000 VND

21

1,190.000 VND

22

1,090.000 VND

23

880.000 VND

24

980.000 VND

25

770.000 VND

26

1,200.000 VND

27

960.000 VND

28

680.000 VND

29

880.000 VND

30

1,160.000 VND

31

740.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

970.000 VND

2

1,070.000 VND

3

870.000 VND

4

1,010.000 VND

5

1,150.000 VND

6

1,030.000 VND

7

1,040.000 VND

8

1,120.000 VND

9

860.000 VND

10

690.000 VND

11

760.000 VND

12

1,210.000 VND

13

1,210.000 VND

14

970.000 VND

15

1,080.000 VND

16

1,030.000 VND

17

720.000 VND

18

630.000 VND

19

1,150.000 VND

20

1,230.000 VND

21

730.000 VND

22

790.000 VND

23

1,070.000 VND

24

680.000 VND

25

690.000 VND

26

900.000 VND

27

1,220.000 VND

28

1,080.000 VND

29

1,090.000 VND

30

1,040.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,550.000 VND

2

2,010.000 VND

3

1,980.000 VND

4

2,060.000 VND

5

1,830.000 VND

6

1,670.000 VND

7

1,810.000 VND

8

1,880.000 VND

9

1,900.000 VND

10

1,710.000 VND

11

2,130.000 VND

12

1,580.000 VND

13

1,610.000 VND

14

2,020.000 VND

15

1,600.000 VND

16

1,760.000 VND

17

2,040.000 VND

18

1,820.000 VND

19

1,510.000 VND

20

1,580.000 VND

21

1,630.000 VND

22

1,650.000 VND

23

2,100.000 VND

24

2,060.000 VND

25

1,840.000 VND

26

1,690.000 VND

27

2,130.000 VND

28

1,770.000 VND

29

1,690.000 VND

30

1,540.000 VND

31

1,950.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,740.000 VND

2

1,720.000 VND

3

1,350.000 VND

4

1,640.000 VND

5

1,420.000 VND

6

1,680.000 VND

7

1,550.000 VND

8

1,440.000 VND

9

1,330.000 VND

10

1,570.000 VND

11

1,450.000 VND

12

1,800.000 VND

13

1,640.000 VND

14

1,850.000 VND

15

1,630.000 VND

16

1,330.000 VND

17

1,340.000 VND

18

1,530.000 VND

19

1,530.000 VND

20

1,520.000 VND

21

1,680.000 VND

22

1,920.000 VND

23

1,580.000 VND

24

1,430.000 VND

25

1,890.000 VND

26

1,840.000 VND

27

1,310.000 VND

28

1,800.000 VND

29

1,730.000 VND

30

1,380.000 VND

31

1,410.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

840.000 VND

2

1,160.000 VND

3

840.000 VND

4

990.000 VND

5

1,090.000 VND

6

1,020.000 VND

7

700.000 VND

8

1,170.000 VND

9

960.000 VND

10

1,240.000 VND

11

1,200.000 VND

12

1,230.000 VND

13

950.000 VND

14

810.000 VND

15

1,130.000 VND

16

1,150.000 VND

17

1,070.000 VND

18

1,190.000 VND

19

1,200.000 VND

20

1,130.000 VND

21

1,050.000 VND

22

840.000 VND

23

940.000 VND

24

730.000 VND

25

610.000 VND

26

890.000 VND

27

720.000 VND

28

1,010.000 VND

29

640.000 VND

30

860.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

880.000 VND

2

650.000 VND

3

1,220.000 VND

4

760.000 VND

5

920.000 VND

6

950.000 VND

7

930.000 VND

8

620.000 VND

9

680.000 VND

10

660.000 VND

11

880.000 VND

12

650.000 VND

13

1,230.000 VND

14

820.000 VND

15

1,030.000 VND

16

1,190.000 VND

17

600.000 VND

18

760.000 VND

19

1,230.000 VND

20

1,140.000 VND

21

950.000 VND

22

1,020.000 VND

23

760.000 VND

24

650.000 VND

25

1,190.000 VND

26

930.000 VND

27

1,060.000 VND

28

1,220.000 VND

29

790.000 VND

30

1,060.000 VND

31

630.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

630.000 VND

2

990.000 VND

3

1,250.000 VND

4

1,110.000 VND

5

610.000 VND

6

710.000 VND

7

840.000 VND

8

810.000 VND

9

1,110.000 VND

10

990.000 VND

11

970.000 VND

12

1,180.000 VND

13

1,240.000 VND

14

1,130.000 VND

15

690.000 VND

16

800.000 VND

17

1,180.000 VND

18

900.000 VND

19

900.000 VND

20

1,060.000 VND

21

970.000 VND

22

690.000 VND

23

790.000 VND

24

840.000 VND

25

1,060.000 VND

26

850.000 VND

27

780.000 VND

28

1,110.000 VND

29

890.000 VND

30

1,220.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

890.000 VND

2

1,100.000 VND

3

700.000 VND

4

750.000 VND

5

910.000 VND

6

660.000 VND

7

1,130.000 VND

8

1,230.000 VND

9

1,050.000 VND

10

720.000 VND

11

800.000 VND

12

1,040.000 VND

13

1,140.000 VND

14

1,150.000 VND

15

630.000 VND

16

1,160.000 VND

17

630.000 VND

18

1,140.000 VND

19

1,160.000 VND

20

1,140.000 VND

21

1,250.000 VND

22

840.000 VND

23

700.000 VND

24

1,200.000 VND

25

1,040.000 VND

26

760.000 VND

27

1,040.000 VND

28

960.000 VND

29

840.000 VND

30

1,110.000 VND

31

720.000 VND

- Giao vé quận Bình Thạnh sao lại thu phí, nghe nói phòng vé miễn phí giao vé khu vực TPHCM mà? Phòng vé vemaybaylyhai.com.vn sẽ giao vé miễn phí đến khách hàng với trường hợp giao trên 3 vé.

- Đặt vé máy bay qua điện thoại được không? Quý khách có thể đặt vé qua điện thoại, mọi thắc mắc quý khách đều được nhân viên phòng vé hỗ trợ 24/24.

Vé máy bay Vinh Nghệ An đi Đà Nẵng giá rẻ 960.000đ
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ