Vé máy bay Vinh Nghệ An đi Đà Nẵng giá rẻ 960.000đ khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Vinh Nghệ An đi Đà Nẵng

- Có mấy hãng hàng không bay từ Vinh đi Đà Nẵng đó là hãng nào ? Có duy nhất 1 hãng hàng không bay từ Vinh đi Đà Nẵng đó là Vietnam airlines.

- Mua vé máy bay Vinh đi Đà Nẵng có hoàn đổi được không, phí thế nào ? Vé vietnam airlines được phép hoàn đổi, phí đổi 350,000VND + CHÊNH LỆCH.

- Vé khuyến mại có được đổi ngày, đổi tên không? Vé khuyến mãi không được phép thay đổi bất cứ thông tin gì.
GIÁ VÉ THÁNG 09 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1,090.000 VND

25

760.000 VND

26

1,190.000 VND

27

710.000 VND

28

880.000 VND

29

1,000.000 VND

30

620.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

960.000 VND

2

930.000 VND

3

940.000 VND

4

880.000 VND

5

1,220.000 VND

6

1,060.000 VND

7

850.000 VND

8

810.000 VND

9

830.000 VND

10

600.000 VND

11

950.000 VND

12

1,200.000 VND

13

640.000 VND

14

1,160.000 VND

15

710.000 VND

16

1,230.000 VND

17

1,250.000 VND

18

750.000 VND

19

1,180.000 VND

20

790.000 VND

21

730.000 VND

22

890.000 VND

23

1,020.000 VND

24

660.000 VND

25

1,140.000 VND

26

990.000 VND

27

610.000 VND

28

650.000 VND

29

1,160.000 VND

30

1,090.000 VND

31

1,140.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,090.000 VND

2

720.000 VND

3

830.000 VND

4

1,020.000 VND

5

1,190.000 VND

6

1,010.000 VND

7

870.000 VND

8

670.000 VND

9

770.000 VND

10

1,000.000 VND

11

800.000 VND

12

840.000 VND

13

1,060.000 VND

14

810.000 VND

15

770.000 VND

16

710.000 VND

17

1,240.000 VND

18

1,250.000 VND

19

870.000 VND

20

1,230.000 VND

21

920.000 VND

22

1,040.000 VND

23

1,160.000 VND

24

870.000 VND

25

1,080.000 VND

26

1,240.000 VND

27

1,030.000 VND

28

880.000 VND

29

980.000 VND

30

1,130.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,190.000 VND

2

1,160.000 VND

3

820.000 VND

4

740.000 VND

5

930.000 VND

6

650.000 VND

7

1,110.000 VND

8

1,190.000 VND

9

960.000 VND

10

1,100.000 VND

11

830.000 VND

12

810.000 VND

13

670.000 VND

14

840.000 VND

15

930.000 VND

16

950.000 VND

17

710.000 VND

18

790.000 VND

19

780.000 VND

20

770.000 VND

21

1,050.000 VND

22

1,100.000 VND

23

660.000 VND

24

670.000 VND

25

1,250.000 VND

26

1,200.000 VND

27

1,010.000 VND

28

840.000 VND

29

610.000 VND

30

880.000 VND

31

1,210.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,800.000 VND

2

2,440.000 VND

3

2,590.000 VND

4

2,670.000 VND

5

2,470.000 VND

6

2,330.000 VND

7

2,770.000 VND

8

2,760.000 VND

9

2,810.000 VND

10

2,760.000 VND

11

2,330.000 VND

12

2,280.000 VND

13

2,350.000 VND

14

2,400.000 VND

15

2,620.000 VND

16

2,600.000 VND

17

2,420.000 VND

18

2,710.000 VND

19

2,600.000 VND

20

2,720.000 VND

21

2,790.000 VND

22

2,340.000 VND

23

2,400.000 VND

24

2,700.000 VND

25

2,810.000 VND

26

2,270.000 VND

27

2,280.000 VND

28

2,660.000 VND

29

2,430.000 VND

30

2,850.000 VND

31

2,360.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,970.000 VND

2

2,980.000 VND

3

2,940.000 VND

4

3,150.000 VND

5

2,760.000 VND

6

2,810.000 VND

7

2,950.000 VND

8

2,960.000 VND

9

3,170.000 VND

10

3,220.000 VND

11

3,000.000 VND

12

2,740.000 VND

13

2,870.000 VND

14

2,810.000 VND

15

2,960.000 VND

16

2,610.000 VND

17

2,700.000 VND

18

2,900.000 VND

19

3,130.000 VND

20

3,250.000 VND

21

2,640.000 VND

22

2,950.000 VND

23

3,210.000 VND

24

3,200.000 VND

25

2,960.000 VND

26

3,120.000 VND

27

3,210.000 VND

28

2,910.000 VND

29

2,970.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,600.000 VND

2

2,350.000 VND

3

2,260.000 VND

4

2,360.000 VND

5

2,230.000 VND

6

2,120.000 VND

7

2,290.000 VND

8

2,440.000 VND

9

2,560.000 VND

10

2,680.000 VND

11

2,280.000 VND

12

2,420.000 VND

13

2,500.000 VND

14

2,140.000 VND

15

2,610.000 VND

16

2,690.000 VND

17

2,590.000 VND

18

2,320.000 VND

19

2,630.000 VND

20

2,560.000 VND

21

2,730.000 VND

22

2,240.000 VND

23

2,630.000 VND

24

2,150.000 VND

25

2,230.000 VND

26

2,190.000 VND

27

2,370.000 VND

28

2,450.000 VND

29

2,140.000 VND

30

2,180.000 VND

31

2,250.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

850.000 VND

2

800.000 VND

3

1,230.000 VND

4

910.000 VND

5

680.000 VND

6

860.000 VND

7

1,060.000 VND

8

650.000 VND

9

1,080.000 VND

10

1,090.000 VND

11

1,090.000 VND

12

930.000 VND

13

730.000 VND

14

1,190.000 VND

15

860.000 VND

16

820.000 VND

17

690.000 VND

18

940.000 VND

19

1,090.000 VND

20

1,110.000 VND

21

900.000 VND

22

750.000 VND

23

860.000 VND

24

1,220.000 VND

25

980.000 VND

26

610.000 VND

27

1,170.000 VND

28

1,020.000 VND

29

660.000 VND

30

860.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,070.000 VND

2

780.000 VND

3

850.000 VND

4

1,230.000 VND

5

1,130.000 VND

6

610.000 VND

7

1,200.000 VND

8

880.000 VND

9

960.000 VND

10

890.000 VND

11

670.000 VND

12

920.000 VND

13

1,240.000 VND

14

640.000 VND

15

1,060.000 VND

16

970.000 VND

17

720.000 VND

18

780.000 VND

19

1,020.000 VND

20

1,050.000 VND

21

1,240.000 VND

22

1,070.000 VND

23

1,230.000 VND

24

740.000 VND

25

960.000 VND

26

1,030.000 VND

27

680.000 VND

28

1,020.000 VND

29

800.000 VND

30

720.000 VND

31

700.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

890.000 VND

2

990.000 VND

3

1,180.000 VND

4

1,230.000 VND

5

1,060.000 VND

6

800.000 VND

7

1,160.000 VND

8

980.000 VND

9

1,120.000 VND

10

1,090.000 VND

11

1,120.000 VND

12

1,000.000 VND

13

1,240.000 VND

14

680.000 VND

15

1,220.000 VND

16

1,190.000 VND

17

1,000.000 VND

18

680.000 VND

19

1,090.000 VND

20

670.000 VND

21

630.000 VND

22

1,180.000 VND

23

1,050.000 VND

24

1,240.000 VND

25

1,010.000 VND

26

1,210.000 VND

27

990.000 VND

28

1,150.000 VND

29

920.000 VND

30

1,090.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

770.000 VND

2

1,140.000 VND

3

710.000 VND

4

850.000 VND

5

630.000 VND

6

860.000 VND

7

1,200.000 VND

8

600.000 VND

9

1,110.000 VND

10

670.000 VND

11

1,060.000 VND

12

1,140.000 VND

13

1,000.000 VND

14

1,190.000 VND

15

1,030.000 VND

16

950.000 VND

17

810.000 VND

18

1,110.000 VND

19

810.000 VND

20

870.000 VND

21

1,040.000 VND

22

910.000 VND

23

680.000 VND

24

740.000 VND

25

900.000 VND

26

800.000 VND

27

840.000 VND

28

920.000 VND

29

1,130.000 VND

30

650.000 VND

31

620.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

850.000 VND

2

1,230.000 VND

3

1,150.000 VND

4

830.000 VND

5

1,030.000 VND

6

650.000 VND

7

1,010.000 VND

8

990.000 VND

9

670.000 VND

10

710.000 VND

11

750.000 VND

12

970.000 VND

13

930.000 VND

14

660.000 VND

15

1,160.000 VND

16

720.000 VND

17

910.000 VND

18

870.000 VND

19

880.000 VND

20

980.000 VND

21

1,120.000 VND

22

730.000 VND

23

1,160.000 VND

24

790.000 VND

25

1,150.000 VND

26

850.000 VND

27

1,250.000 VND

28

1,110.000 VND

29

810.000 VND

30

660.000 VND

31

600.000 VND

- Giao vé quận Bình Thạnh sao lại thu phí, nghe nói phòng vé miễn phí giao vé khu vực TPHCM mà? Phòng vé vemaybaylyhai.com.vn sẽ giao vé miễn phí đến khách hàng với trường hợp giao trên 3 vé.

- Đặt vé máy bay qua điện thoại được không? Quý khách có thể đặt vé qua điện thoại, mọi thắc mắc quý khách đều được nhân viên phòng vé hỗ trợ 24/24.

Vé máy bay Vinh Nghệ An đi Đà Nẵng giá rẻ 960.000đ
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ