Vé máy bay Vinh Nghệ An đi Đà Nẵng giá rẻ 960.000đ khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Vinh Nghệ An đi Đà Nẵng

- Có mấy hãng hàng không bay từ Vinh đi Đà Nẵng đó là hãng nào ? Có duy nhất 1 hãng hàng không bay từ Vinh đi Đà Nẵng đó là Vietnam airlines.

- Mua vé máy bay Vinh đi Đà Nẵng có hoàn đổi được không, phí thế nào ? Vé vietnam airlines được phép hoàn đổi, phí đổi 350,000VND + CHÊNH LỆCH.

- Vé khuyến mại có được đổi ngày, đổi tên không? Vé khuyến mãi không được phép thay đổi bất cứ thông tin gì.
GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1,100.000 VND

19

1,110.000 VND

20

1,250.000 VND

21

1,120.000 VND

22

790.000 VND

23

730.000 VND

24

740.000 VND

25

650.000 VND

26

1,000.000 VND

27

640.000 VND

28

1,240.000 VND

29

820.000 VND

30

920.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,220.000 VND

2

1,000.000 VND

3

720.000 VND

4

770.000 VND

5

670.000 VND

6

1,190.000 VND

7

960.000 VND

8

950.000 VND

9

770.000 VND

10

940.000 VND

11

1,090.000 VND

12

710.000 VND

13

940.000 VND

14

930.000 VND

15

870.000 VND

16

1,120.000 VND

17

1,130.000 VND

18

1,010.000 VND

19

1,130.000 VND

20

1,230.000 VND

21

690.000 VND

22

1,130.000 VND

23

660.000 VND

24

900.000 VND

25

680.000 VND

26

1,050.000 VND

27

690.000 VND

28

1,050.000 VND

29

620.000 VND

30

930.000 VND

31

740.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,710.000 VND

2

2,680.000 VND

3

2,220.000 VND

4

2,400.000 VND

5

2,500.000 VND

6

2,770.000 VND

7

2,310.000 VND

8

2,610.000 VND

9

2,410.000 VND

10

2,610.000 VND

11

2,610.000 VND

12

2,760.000 VND

13

2,480.000 VND

14

2,540.000 VND

15

2,410.000 VND

16

2,370.000 VND

17

2,690.000 VND

18

2,550.000 VND

19

2,560.000 VND

20

2,710.000 VND

21

2,400.000 VND

22

2,390.000 VND

23

2,610.000 VND

24

2,260.000 VND

25

2,630.000 VND

26

2,820.000 VND

27

2,520.000 VND

28

2,590.000 VND

29

2,660.000 VND

30

2,760.000 VND

31

2,750.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,690.000 VND

2

2,680.000 VND

3

2,850.000 VND

4

2,940.000 VND

5

3,040.000 VND

6

3,140.000 VND

7

2,790.000 VND

8

3,170.000 VND

9

2,860.000 VND

10

2,680.000 VND

11

3,140.000 VND

12

2,710.000 VND

13

2,950.000 VND

14

2,960.000 VND

15

3,190.000 VND

16

2,930.000 VND

17

2,600.000 VND

18

3,080.000 VND

19

2,790.000 VND

20

2,960.000 VND

21

2,650.000 VND

22

3,190.000 VND

23

3,140.000 VND

24

3,100.000 VND

25

2,810.000 VND

26

2,980.000 VND

27

2,930.000 VND

28

2,980.000 VND

29

3,010.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,380.000 VND

2

2,460.000 VND

3

2,490.000 VND

4

2,470.000 VND

5

2,720.000 VND

6

2,480.000 VND

7

2,630.000 VND

8

2,670.000 VND

9

2,130.000 VND

10

2,430.000 VND

11

2,710.000 VND

12

2,570.000 VND

13

2,740.000 VND

14

2,280.000 VND

15

2,270.000 VND

16

2,570.000 VND

17

2,380.000 VND

18

2,500.000 VND

19

2,640.000 VND

20

2,340.000 VND

21

2,120.000 VND

22

2,280.000 VND

23

2,510.000 VND

24

2,460.000 VND

25

2,670.000 VND

26

2,430.000 VND

27

2,690.000 VND

28

2,320.000 VND

29

2,390.000 VND

30

2,400.000 VND

31

2,430.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

850.000 VND

2

910.000 VND

3

1,240.000 VND

4

720.000 VND

5

650.000 VND

6

800.000 VND

7

640.000 VND

8

950.000 VND

9

1,000.000 VND

10

1,040.000 VND

11

750.000 VND

12

820.000 VND

13

910.000 VND

14

720.000 VND

15

900.000 VND

16

690.000 VND

17

1,010.000 VND

18

1,150.000 VND

19

1,190.000 VND

20

1,230.000 VND

21

760.000 VND

22

830.000 VND

23

730.000 VND

24

1,190.000 VND

25

790.000 VND

26

1,200.000 VND

27

710.000 VND

28

660.000 VND

29

610.000 VND

30

980.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,220.000 VND

2

810.000 VND

3

810.000 VND

4

740.000 VND

5

730.000 VND

6

740.000 VND

7

880.000 VND

8

1,070.000 VND

9

900.000 VND

10

880.000 VND

11

750.000 VND

12

780.000 VND

13

990.000 VND

14

640.000 VND

15

1,010.000 VND

16

660.000 VND

17

840.000 VND

18

720.000 VND

19

980.000 VND

20

1,200.000 VND

21

960.000 VND

22

740.000 VND

23

1,060.000 VND

24

1,000.000 VND

25

980.000 VND

26

1,200.000 VND

27

860.000 VND

28

740.000 VND

29

960.000 VND

30

1,000.000 VND

31

1,190.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,100.000 VND

2

680.000 VND

3

1,230.000 VND

4

820.000 VND

5

910.000 VND

6

610.000 VND

7

1,180.000 VND

8

1,010.000 VND

9

1,190.000 VND

10

970.000 VND

11

610.000 VND

12

610.000 VND

13

1,230.000 VND

14

930.000 VND

15

1,100.000 VND

16

780.000 VND

17

1,060.000 VND

18

910.000 VND

19

670.000 VND

20

950.000 VND

21

1,070.000 VND

22

780.000 VND

23

790.000 VND

24

670.000 VND

25

670.000 VND

26

620.000 VND

27

1,020.000 VND

28

840.000 VND

29

1,010.000 VND

30

720.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

800.000 VND

2

1,200.000 VND

3

1,160.000 VND

4

1,030.000 VND

5

740.000 VND

6

950.000 VND

7

1,100.000 VND

8

950.000 VND

9

1,070.000 VND

10

770.000 VND

11

810.000 VND

12

1,220.000 VND

13

820.000 VND

14

960.000 VND

15

730.000 VND

16

820.000 VND

17

730.000 VND

18

930.000 VND

19

1,030.000 VND

20

620.000 VND

21

850.000 VND

22

1,130.000 VND

23

850.000 VND

24

740.000 VND

25

1,240.000 VND

26

1,200.000 VND

27

1,110.000 VND

28

770.000 VND

29

730.000 VND

30

650.000 VND

31

970.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,190.000 VND

2

1,030.000 VND

3

1,140.000 VND

4

980.000 VND

5

730.000 VND

6

870.000 VND

7

680.000 VND

8

830.000 VND

9

1,190.000 VND

10

1,140.000 VND

11

1,020.000 VND

12

1,070.000 VND

13

1,070.000 VND

14

1,080.000 VND

15

810.000 VND

16

730.000 VND

17

640.000 VND

18

1,020.000 VND

19

730.000 VND

20

1,080.000 VND

21

730.000 VND

22

860.000 VND

23

1,230.000 VND

24

1,030.000 VND

25

660.000 VND

26

1,060.000 VND

27

670.000 VND

28

1,010.000 VND

29

820.000 VND

30

1,010.000 VND

31

1,030.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,190.000 VND

2

1,050.000 VND

3

990.000 VND

4

1,110.000 VND

5

780.000 VND

6

920.000 VND

7

800.000 VND

8

880.000 VND

9

810.000 VND

10

910.000 VND

11

760.000 VND

12

900.000 VND

13

870.000 VND

14

760.000 VND

15

900.000 VND

16

1,160.000 VND

17

1,010.000 VND

18

1,190.000 VND

19

890.000 VND

20

960.000 VND

21

1,040.000 VND

22

870.000 VND

23

930.000 VND

24

1,220.000 VND

25

830.000 VND

26

1,160.000 VND

27

600.000 VND

28

910.000 VND

29

670.000 VND

30

890.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,010.000 VND

2

1,210.000 VND

3

1,160.000 VND

4

910.000 VND

5

950.000 VND

6

630.000 VND

7

660.000 VND

8

730.000 VND

9

800.000 VND

10

880.000 VND

11

980.000 VND

12

770.000 VND

13

990.000 VND

14

1,250.000 VND

15

900.000 VND

16

780.000 VND

17

1,090.000 VND

18

830.000 VND

19

640.000 VND

20

1,210.000 VND

21

1,180.000 VND

22

1,140.000 VND

23

900.000 VND

24

980.000 VND

25

720.000 VND

26

880.000 VND

27

790.000 VND

28

830.000 VND

29

890.000 VND

30

980.000 VND

31

1,120.000 VND

- Giao vé quận Bình Thạnh sao lại thu phí, nghe nói phòng vé miễn phí giao vé khu vực TPHCM mà? Phòng vé vemaybaylyhai.com.vn sẽ giao vé miễn phí đến khách hàng với trường hợp giao trên 3 vé.

- Đặt vé máy bay qua điện thoại được không? Quý khách có thể đặt vé qua điện thoại, mọi thắc mắc quý khách đều được nhân viên phòng vé hỗ trợ 24/24.

Vé máy bay Vinh Nghệ An đi Đà Nẵng giá rẻ 960.000đ
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ