Vé máy bay Vinh Nghệ An đi Đà Nẵng giá rẻ 960.000đ khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Vinh Nghệ An đi Đà Nẵng

- Có mấy hãng hàng không bay từ Vinh đi Đà Nẵng đó là hãng nào ? Có duy nhất 1 hãng hàng không bay từ Vinh đi Đà Nẵng đó là Vietnam airlines.

- Mua vé máy bay Vinh đi Đà Nẵng có hoàn đổi được không, phí thế nào ? Vé vietnam airlines được phép hoàn đổi, phí đổi 350,000VND + CHÊNH LỆCH.

- Vé khuyến mại có được đổi ngày, đổi tên không? Vé khuyến mãi không được phép thay đổi bất cứ thông tin gì.
GIÁ VÉ THÁNG 07 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1,530.000 VND

24

1,520.000 VND

25

1,600.000 VND

26

2,090.000 VND

27

2,050.000 VND

28

1,810.000 VND

29

2,140.000 VND

30

1,550.000 VND

31

1,550.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,360.000 VND

2

1,620.000 VND

3

1,570.000 VND

4

1,340.000 VND

5

1,810.000 VND

6

1,720.000 VND

7

1,310.000 VND

8

1,540.000 VND

9

1,540.000 VND

10

1,570.000 VND

11

1,680.000 VND

12

1,840.000 VND

13

1,410.000 VND

14

1,620.000 VND

15

1,400.000 VND

16

1,920.000 VND

17

1,560.000 VND

18

1,880.000 VND

19

1,720.000 VND

20

1,320.000 VND

21

1,340.000 VND

22

1,820.000 VND

23

1,540.000 VND

24

1,390.000 VND

25

1,750.000 VND

26

1,300.000 VND

27

1,830.000 VND

28

1,530.000 VND

29

1,720.000 VND

30

1,460.000 VND

31

1,580.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

630.000 VND

2

1,020.000 VND

3

1,010.000 VND

4

1,170.000 VND

5

1,070.000 VND

6

810.000 VND

7

610.000 VND

8

1,050.000 VND

9

880.000 VND

10

1,060.000 VND

11

1,030.000 VND

12

770.000 VND

13

940.000 VND

14

1,170.000 VND

15

1,050.000 VND

16

1,230.000 VND

17

680.000 VND

18

1,030.000 VND

19

1,180.000 VND

20

860.000 VND

21

900.000 VND

22

690.000 VND

23

870.000 VND

24

1,020.000 VND

25

740.000 VND

26

780.000 VND

27

1,170.000 VND

28

1,180.000 VND

29

890.000 VND

30

710.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

640.000 VND

2

1,170.000 VND

3

1,080.000 VND

4

1,200.000 VND

5

650.000 VND

6

760.000 VND

7

630.000 VND

8

620.000 VND

9

730.000 VND

10

800.000 VND

11

610.000 VND

12

790.000 VND

13

670.000 VND

14

800.000 VND

15

1,230.000 VND

16

1,050.000 VND

17

1,000.000 VND

18

730.000 VND

19

670.000 VND

20

1,230.000 VND

21

890.000 VND

22

1,070.000 VND

23

990.000 VND

24

1,220.000 VND

25

870.000 VND

26

740.000 VND

27

1,140.000 VND

28

830.000 VND

29

1,060.000 VND

30

920.000 VND

31

690.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,050.000 VND

2

1,080.000 VND

3

660.000 VND

4

610.000 VND

5

620.000 VND

6

780.000 VND

7

1,220.000 VND

8

930.000 VND

9

1,040.000 VND

10

690.000 VND

11

840.000 VND

12

870.000 VND

13

1,180.000 VND

14

840.000 VND

15

1,120.000 VND

16

960.000 VND

17

760.000 VND

18

850.000 VND

19

700.000 VND

20

870.000 VND

21

1,170.000 VND

22

1,210.000 VND

23

970.000 VND

24

1,060.000 VND

25

840.000 VND

26

700.000 VND

27

1,130.000 VND

28

900.000 VND

29

1,050.000 VND

30

660.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

830.000 VND

2

1,240.000 VND

3

1,220.000 VND

4

1,220.000 VND

5

1,110.000 VND

6

790.000 VND

7

630.000 VND

8

910.000 VND

9

1,040.000 VND

10

1,160.000 VND

11

620.000 VND

12

1,120.000 VND

13

970.000 VND

14

970.000 VND

15

670.000 VND

16

1,100.000 VND

17

810.000 VND

18

640.000 VND

19

690.000 VND

20

850.000 VND

21

830.000 VND

22

980.000 VND

23

1,200.000 VND

24

610.000 VND

25

750.000 VND

26

1,030.000 VND

27

1,170.000 VND

28

680.000 VND

29

1,080.000 VND

30

1,070.000 VND

31

830.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,400.000 VND

2

2,360.000 VND

3

2,820.000 VND

4

2,440.000 VND

5

2,400.000 VND

6

2,220.000 VND

7

2,280.000 VND

8

2,820.000 VND

9

2,550.000 VND

10

2,850.000 VND

11

2,490.000 VND

12

2,630.000 VND

13

2,410.000 VND

14

2,360.000 VND

15

2,360.000 VND

16

2,540.000 VND

17

2,380.000 VND

18

2,790.000 VND

19

2,310.000 VND

20

2,570.000 VND

21

2,840.000 VND

22

2,440.000 VND

23

2,550.000 VND

24

2,360.000 VND

25

2,530.000 VND

26

2,380.000 VND

27

2,270.000 VND

28

2,530.000 VND

29

2,420.000 VND

30

2,500.000 VND

31

2,430.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,680.000 VND

2

3,100.000 VND

3

3,160.000 VND

4

2,790.000 VND

5

2,870.000 VND

6

2,610.000 VND

7

2,860.000 VND

8

2,670.000 VND

9

3,000.000 VND

10

3,160.000 VND

11

2,960.000 VND

12

3,140.000 VND

13

2,850.000 VND

14

3,140.000 VND

15

3,090.000 VND

16

3,140.000 VND

17

3,130.000 VND

18

3,190.000 VND

19

2,940.000 VND

20

2,660.000 VND

21

2,920.000 VND

22

3,060.000 VND

23

3,020.000 VND

24

2,940.000 VND

25

2,870.000 VND

26

2,700.000 VND

27

2,830.000 VND

28

2,620.000 VND

29

2,690.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,480.000 VND

2

2,130.000 VND

3

2,610.000 VND

4

2,750.000 VND

5

2,440.000 VND

6

2,680.000 VND

7

2,380.000 VND

8

2,570.000 VND

9

2,280.000 VND

10

2,720.000 VND

11

2,500.000 VND

12

2,210.000 VND

13

2,320.000 VND

14

2,580.000 VND

15

2,260.000 VND

16

2,250.000 VND

17

2,610.000 VND

18

2,250.000 VND

19

2,180.000 VND

20

2,260.000 VND

21

2,580.000 VND

22

2,270.000 VND

23

2,440.000 VND

24

2,300.000 VND

25

2,320.000 VND

26

2,480.000 VND

27

2,500.000 VND

28

2,560.000 VND

29

2,270.000 VND

30

2,310.000 VND

31

2,320.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

830.000 VND

2

1,130.000 VND

3

1,040.000 VND

4

1,120.000 VND

5

980.000 VND

6

650.000 VND

7

1,050.000 VND

8

1,130.000 VND

9

860.000 VND

10

770.000 VND

11

660.000 VND

12

1,080.000 VND

13

1,140.000 VND

14

760.000 VND

15

940.000 VND

16

1,060.000 VND

17

1,050.000 VND

18

890.000 VND

19

900.000 VND

20

790.000 VND

21

1,110.000 VND

22

1,170.000 VND

23

1,230.000 VND

24

920.000 VND

25

1,140.000 VND

26

830.000 VND

27

1,000.000 VND

28

1,070.000 VND

29

660.000 VND

30

990.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

960.000 VND

2

920.000 VND

3

1,130.000 VND

4

1,000.000 VND

5

730.000 VND

6

800.000 VND

7

780.000 VND

8

910.000 VND

9

1,170.000 VND

10

990.000 VND

11

1,060.000 VND

12

1,000.000 VND

13

630.000 VND

14

1,100.000 VND

15

800.000 VND

16

1,090.000 VND

17

1,040.000 VND

18

660.000 VND

19

730.000 VND

20

1,100.000 VND

21

990.000 VND

22

850.000 VND

23

770.000 VND

24

670.000 VND

25

1,130.000 VND

26

1,140.000 VND

27

1,040.000 VND

28

1,150.000 VND

29

1,120.000 VND

30

1,160.000 VND

31

1,240.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,220.000 VND

2

1,160.000 VND

3

700.000 VND

4

1,090.000 VND

5

900.000 VND

6

1,240.000 VND

7

750.000 VND

8

1,050.000 VND

9

840.000 VND

10

640.000 VND

11

620.000 VND

12

1,030.000 VND

13

900.000 VND

14

920.000 VND

15

960.000 VND

16

1,210.000 VND

17

690.000 VND

18

960.000 VND

19

1,160.000 VND

20

730.000 VND

21

1,030.000 VND

22

700.000 VND

23

880.000 VND

24

750.000 VND

25

820.000 VND

26

610.000 VND

27

620.000 VND

28

750.000 VND

29

680.000 VND

30

1,130.000 VND

- Giao vé quận Bình Thạnh sao lại thu phí, nghe nói phòng vé miễn phí giao vé khu vực TPHCM mà? Phòng vé vemaybaylyhai.com.vn sẽ giao vé miễn phí đến khách hàng với trường hợp giao trên 3 vé.

- Đặt vé máy bay qua điện thoại được không? Quý khách có thể đặt vé qua điện thoại, mọi thắc mắc quý khách đều được nhân viên phòng vé hỗ trợ 24/24.

Vé máy bay Vinh Nghệ An đi Đà Nẵng giá rẻ 960.000đ
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ