Vé máy bay Vinh Nghệ An đi Đà Nẵng giá rẻ 960.000đ khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Vinh Nghệ An đi Đà Nẵng

- Có mấy hãng hàng không bay từ Vinh đi Đà Nẵng đó là hãng nào ? Có duy nhất 1 hãng hàng không bay từ Vinh đi Đà Nẵng đó là Vietnam airlines.

- Mua vé máy bay Vinh đi Đà Nẵng có hoàn đổi được không, phí thế nào ? Vé vietnam airlines được phép hoàn đổi, phí đổi 350,000VND + CHÊNH LỆCH.

- Vé khuyến mại có được đổi ngày, đổi tên không? Vé khuyến mãi không được phép thay đổi bất cứ thông tin gì.
GIÁ VÉ THÁNG 05 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1,020.000 VND

25

610.000 VND

26

1,220.000 VND

27

1,100.000 VND

28

960.000 VND

29

910.000 VND

30

820.000 VND

31

1,080.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

640.000 VND

2

1,210.000 VND

3

1,220.000 VND

4

1,200.000 VND

5

1,160.000 VND

6

640.000 VND

7

1,200.000 VND

8

860.000 VND

9

1,030.000 VND

10

830.000 VND

11

670.000 VND

12

900.000 VND

13

1,030.000 VND

14

1,060.000 VND

15

840.000 VND

16

850.000 VND

17

720.000 VND

18

610.000 VND

19

740.000 VND

20

1,130.000 VND

21

870.000 VND

22

800.000 VND

23

1,230.000 VND

24

1,190.000 VND

25

670.000 VND

26

760.000 VND

27

850.000 VND

28

1,180.000 VND

29

1,010.000 VND

30

640.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,530.000 VND

2

1,780.000 VND

3

1,990.000 VND

4

1,720.000 VND

5

1,740.000 VND

6

1,530.000 VND

7

1,520.000 VND

8

1,580.000 VND

9

1,520.000 VND

10

1,920.000 VND

11

1,690.000 VND

12

1,740.000 VND

13

1,880.000 VND

14

1,970.000 VND

15

2,050.000 VND

16

1,640.000 VND

17

1,640.000 VND

18

1,570.000 VND

19

1,550.000 VND

20

2,110.000 VND

21

1,900.000 VND

22

1,650.000 VND

23

1,710.000 VND

24

1,920.000 VND

25

1,750.000 VND

26

1,830.000 VND

27

1,610.000 VND

28

1,730.000 VND

29

1,580.000 VND

30

2,140.000 VND

31

2,050.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,860.000 VND

2

1,840.000 VND

3

1,320.000 VND

4

1,580.000 VND

5

1,540.000 VND

6

1,920.000 VND

7

1,740.000 VND

8

1,930.000 VND

9

1,710.000 VND

10

1,710.000 VND

11

1,320.000 VND

12

1,950.000 VND

13

1,670.000 VND

14

1,590.000 VND

15

1,350.000 VND

16

1,780.000 VND

17

1,520.000 VND

18

1,890.000 VND

19

1,620.000 VND

20

1,530.000 VND

21

1,540.000 VND

22

1,600.000 VND

23

1,680.000 VND

24

1,550.000 VND

25

1,800.000 VND

26

1,530.000 VND

27

1,820.000 VND

28

1,420.000 VND

29

1,600.000 VND

30

1,890.000 VND

31

1,900.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

920.000 VND

2

740.000 VND

3

1,010.000 VND

4

1,070.000 VND

5

960.000 VND

6

780.000 VND

7

690.000 VND

8

870.000 VND

9

650.000 VND

10

940.000 VND

11

600.000 VND

12

1,110.000 VND

13

1,050.000 VND

14

1,140.000 VND

15

1,120.000 VND

16

760.000 VND

17

600.000 VND

18

1,050.000 VND

19

700.000 VND

20

1,000.000 VND

21

930.000 VND

22

1,050.000 VND

23

1,100.000 VND

24

710.000 VND

25

800.000 VND

26

780.000 VND

27

620.000 VND

28

930.000 VND

29

810.000 VND

30

810.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

640.000 VND

2

880.000 VND

3

610.000 VND

4

1,060.000 VND

5

950.000 VND

6

1,160.000 VND

7

740.000 VND

8

1,050.000 VND

9

1,030.000 VND

10

1,140.000 VND

11

960.000 VND

12

780.000 VND

13

720.000 VND

14

800.000 VND

15

670.000 VND

16

1,010.000 VND

17

730.000 VND

18

760.000 VND

19

720.000 VND

20

850.000 VND

21

780.000 VND

22

1,090.000 VND

23

1,120.000 VND

24

910.000 VND

25

800.000 VND

26

890.000 VND

27

870.000 VND

28

890.000 VND

29

930.000 VND

30

660.000 VND

31

850.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,110.000 VND

2

1,120.000 VND

3

1,130.000 VND

4

1,240.000 VND

5

1,050.000 VND

6

900.000 VND

7

1,090.000 VND

8

1,180.000 VND

9

1,080.000 VND

10

940.000 VND

11

630.000 VND

12

1,180.000 VND

13

940.000 VND

14

750.000 VND

15

1,250.000 VND

16

830.000 VND

17

740.000 VND

18

1,120.000 VND

19

690.000 VND

20

760.000 VND

21

620.000 VND

22

780.000 VND

23

1,230.000 VND

24

600.000 VND

25

820.000 VND

26

1,170.000 VND

27

900.000 VND

28

1,170.000 VND

29

700.000 VND

30

1,000.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,080.000 VND

2

1,200.000 VND

3

680.000 VND

4

1,240.000 VND

5

920.000 VND

6

660.000 VND

7

1,210.000 VND

8

800.000 VND

9

930.000 VND

10

990.000 VND

11

1,140.000 VND

12

760.000 VND

13

750.000 VND

14

790.000 VND

15

740.000 VND

16

940.000 VND

17

1,180.000 VND

18

1,190.000 VND

19

700.000 VND

20

780.000 VND

21

670.000 VND

22

710.000 VND

23

1,060.000 VND

24

1,220.000 VND

25

1,110.000 VND

26

650.000 VND

27

610.000 VND

28

1,190.000 VND

29

890.000 VND

30

990.000 VND

31

680.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,600.000 VND

2

2,560.000 VND

3

2,210.000 VND

4

2,460.000 VND

5

2,430.000 VND

6

2,620.000 VND

7

2,560.000 VND

8

2,840.000 VND

9

2,580.000 VND

10

2,230.000 VND

11

2,440.000 VND

12

2,200.000 VND

13

2,390.000 VND

14

2,520.000 VND

15

2,270.000 VND

16

2,210.000 VND

17

2,600.000 VND

18

2,360.000 VND

19

2,380.000 VND

20

2,790.000 VND

21

2,300.000 VND

22

2,290.000 VND

23

2,800.000 VND

24

2,340.000 VND

25

2,770.000 VND

26

2,320.000 VND

27

2,410.000 VND

28

2,550.000 VND

29

2,610.000 VND

30

2,530.000 VND

31

2,610.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,900.000 VND

2

2,670.000 VND

3

3,160.000 VND

4

2,820.000 VND

5

2,600.000 VND

6

2,810.000 VND

7

2,740.000 VND

8

2,770.000 VND

9

3,090.000 VND

10

3,060.000 VND

11

2,860.000 VND

12

2,680.000 VND

13

3,020.000 VND

14

3,210.000 VND

15

2,910.000 VND

16

3,050.000 VND

17

3,120.000 VND

18

3,020.000 VND

19

2,710.000 VND

20

2,870.000 VND

21

2,910.000 VND

22

2,810.000 VND

23

3,240.000 VND

24

2,680.000 VND

25

3,070.000 VND

26

3,040.000 VND

27

3,160.000 VND

28

2,620.000 VND

29

2,960.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,530.000 VND

2

2,460.000 VND

3

2,730.000 VND

4

2,190.000 VND

5

2,750.000 VND

6

2,490.000 VND

7

2,410.000 VND

8

2,200.000 VND

9

2,600.000 VND

10

2,340.000 VND

11

2,680.000 VND

12

2,560.000 VND

13

2,240.000 VND

14

2,340.000 VND

15

2,140.000 VND

16

2,250.000 VND

17

2,720.000 VND

18

2,150.000 VND

19

2,180.000 VND

20

2,450.000 VND

21

2,440.000 VND

22

2,450.000 VND

23

2,240.000 VND

24

2,610.000 VND

25

2,650.000 VND

26

2,660.000 VND

27

2,270.000 VND

28

2,300.000 VND

29

2,190.000 VND

30

2,560.000 VND

31

2,490.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,210.000 VND

2

1,060.000 VND

3

900.000 VND

4

750.000 VND

5

1,220.000 VND

6

690.000 VND

7

1,090.000 VND

8

720.000 VND

9

820.000 VND

10

1,050.000 VND

11

1,100.000 VND

12

1,110.000 VND

13

870.000 VND

14

1,080.000 VND

15

690.000 VND

16

640.000 VND

17

1,170.000 VND

18

660.000 VND

19

990.000 VND

20

830.000 VND

21

650.000 VND

22

640.000 VND

23

1,150.000 VND

24

830.000 VND

25

780.000 VND

26

850.000 VND

27

1,250.000 VND

28

680.000 VND

29

650.000 VND

30

940.000 VND

- Giao vé quận Bình Thạnh sao lại thu phí, nghe nói phòng vé miễn phí giao vé khu vực TPHCM mà? Phòng vé vemaybaylyhai.com.vn sẽ giao vé miễn phí đến khách hàng với trường hợp giao trên 3 vé.

- Đặt vé máy bay qua điện thoại được không? Quý khách có thể đặt vé qua điện thoại, mọi thắc mắc quý khách đều được nhân viên phòng vé hỗ trợ 24/24.

Vé máy bay Vinh Nghệ An đi Đà Nẵng giá rẻ 960.000đ
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ